Bulletin AKI

Výroční a společenská rubrika

Zemřel Robert Bartoníček
Novák Pavel, Bystrianský Jaroslav

22. března 2021 zemřel Ing. Robert Bartoníček, CSc. významný český odborník v oboru koroze kovů a protikorozní ochrany, dlouholetý prezident Asociace korozních inženýrů, její čestný člen a nositel plakety Milana Pražáka. Těm, kteří si chtějí připomenout odborné i vzdělávací aktivity Roberta Bartoníčka v širších souvislostech doporučujeme články uveřejněné v časopisu Koroze a ochrana materiálu:

  • https://www.aki-koroze.cz/bulletin.php?sel_bulletin=2012/2
  • Novák, P. Robert Bartoníček - Jak šel život. Časopis koroze a ochrana materiálů 2002, 2, 27.

 

Na historickém snímku jsou čtyři nejvýznamnější čeští, mezinárodně uznávaní, odborníci z oboru koroze kovů z již neexistujícího Státního výzkumného ústavu ochrany materiálu: Robert Bartoníček (koroze v chemickém průmyslu), Vladimír Číhal (korozivzdorné oceli), Karel Bartoň (atmosférická koroze) a Milan Pražák (pasivita kovů).

 

 

Robert v typickém modu příjmu informací, tak jak jsme ho znali na konferencích AKI. Snad by se na nás za tuto fotografii, díky svému smyslu pro humor, nezlobil.

Doc. Ing. Stanislav Tuleja, CSc., čestný člen Asociace korozních inženýrů, se dožívá 80 let
Novák Pavel a AKI

Stano Tuleja, košický patriot, zůstal celý profesní život věrný problematice koroze kovů na Technické univerzitě v Košicích. Tomuto dobrému kolegovi a kamarádovi přeji do dalších let hodně zdraví a přeji mu také, aby si mohl co nejdříve a co nejdéle užívat svá bratislavská i pražská vnoučata. K srdečnému přání všeho dobrého do dalších let se připojuje také asociace korozních inženýrů AKI a celá redakce časopisu Koroze a ochrany materiálů KOM. 

 

 

 

 

Informace o konferencích

Czech and Slovak Galvanizing Award 2021
Redakce KOM

AČSZ uděluje každým rokem cenu za nejlepší stavbu s užitím žárově pozinkované oceli - Czech and Slovak Galvanizing Award. Pro rok 2021 byl stanoven závěrečný termín pro nominaci projektů na 30. 5. 2021. Nominované projekty budou hodnoceny nezávislou porotou složenou z odborníků z ČVUT, AČSZ a ČAOK. Porota bude hodnotit vzhled stavby a originalitu použité žárově pozinkované oceli. Nominovány mohou být stavby, které byly realizovány v období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020. Více podrobností k nominaci projektů naleznete v přiloženém letáku.

Nominace na udělení ceny Milana Pražáka 2021
Kouřil Milan, Prošek Tomáš

Vážení členové AKI,

Asociace korozních inženýrů vyhlašuje další ročník udílení Ceny Milana Pražáka. Cena je už pátým rokem udělována osobnostem s významným a dlouhodobým přínosem v oblasti korozního inženýrství, protikorozní ochrany nebo vědeckého poznání v oblasti koroze z akademické, výzkumné nebo aplikační sféry. Ujednotili jsme se na tom, že Cena Milana Pražáka bude udělována nanejvýš jednou ročně a bude sestávat z diplomu, plakety a bezplatné účasti na konferenci AKI, během jejíhož konání bude příjemci slavnostně předána. Příjemce Ceny bude zároveň požádán o přednesení příspěvku se vztahem k oceněné práci.

Jakožto členové AKI máte možnost zasílat do 31.5.2021 své nominace na udělení Ceny Milana Pražáka podle instrukcí v přiloženém dopise. Informace o udílených oceněních, kurzech, konferenci AKI, časopise Koroze a ochrana materiálu a řadu dalších najdete na stránkách www.aki-koroze.cz.