Bulletin AKI

Informace o konferencích

INTERCORR 2020 Sao Paulo, Brazílie

Projektování a provoz povrchových úprav 2020, Praha
 

Konference konzervátorů – restaurátorů 2019
Richard Bureš

Letošní 28. ročník konference konzervátorů a restaurátorů, která se konala ve dnech 10. – 12.9. 2019, hostilo velmi příhodné prostředí skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm v areálu Valašského muzea v přírodě. Přednášky probíhaly v prostorách Janíkovi stodoly, ve které během tří dnů zaznělo 29 odborných přednášek a 21 prací se přihlásilo do posterové sekce.

KKR je každoročně pořádána Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR a za podpory Ministerstva kultury ČR a Českého výboru ICOM. V letošním roce přijalo roli hostitelské instituce Národní muzeum v přírodě. Konferenci svými proslovy zahájili, Jindřich Ondruš (generální ředitel Národního muzea v přírodě), Alena Selucká (náměstek ředitele Technického muzea v Brně pro Metodické centrum konzervace), Dušan Perlík (místopředseda Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR), Pavel Jirásek (Český výbor ICOM). Konání akce podpořili též osobní záštitou starosta města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Radim Holiš a člen rady Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, církve, mládež a sport Mgr. Miroslav Kašný.

Tři konferenční dny nabídly účastníkům bohatý program. Úvodní přednáška byla věnována národní kulturní památce Libušín, která byla těžce poškozena požárem v roce 2014. Představeny byly výsledky průzkumu barevné povrchové úpravy exteriéru tohoto výjimečného architektonického objektu a konceptu jeho obnovy po poškození požárem. Tématu rizika ohně a jeho ničivým účinkům na památky, které letos velmi rezonuje ve společnosti, byl věnován i další příspěvek o restaurování historických palných zbraní z hradu Krásna Hôrka. Ze širokého spektra dalších příspěvků jmenujme alespoň restaurování a průzkum kolekce šperků Ulriky baronky von Lewetzow, která je osazena pravými českými granáty extrémní velikosti. Dále byly představeny podmalby na skle, restaurování pohyblivého betlému z Dětenic nebo průzkum portrétních miniatur na slonové kosti. KKR se ovšem neodehrává pouze za zavřenými dveřmi přednáškového sálu. Patří k ní také odborná exkurze, která letos zahrnovala prohlídku areálu Valašského muzea v přírodě, kde kromě stálé expozice právě probíhá i výstava historickýh oděvů a jejich částí s názvem Jak jde kroj, tak se stroj, i návštěvu objektu Libušín na Pustevnách, která byla pod vedením pana Luďka Dvořáka, jakožto předního odborníka na povrchové úpravy a finální vzhled objektů Pusteven, velmi zajímavá.

Letošní ročník byl velmi inspirativní a závěrem bychom tedy rádi poděkovali organizátorům za uspořádání konference, profesionální práci a přístup k účastníkům konference a nezbývá než se začít těšit na další ročník, který proběhne ve dnech 8. – 10. 9. 2020 v Klatovech, kde se také jistě dozvíme  spoustu nových informací z restaurátorské a konzervátorské praxe.

EUROCORR 2019
Rudomilová Darya

Jedna z nejdůležitějších událostí roku pro korozní inženýry z celého světa, konference EUROCORR, se letos konala ve slunečné španělské Seville. Město doprovází dlouhá historie, díky které vznikly významné kulturní památky, třeba královský palác Alcázar postavený na ruinách maurského paláce nebo Katedrála Panny Marie, největší gotická katedrála na světě. Symbolem města je zvonice Geralda, původně minaret, který byl po dokončení stavby největší věží na světě. Naopak hotel Barceló Sevilla Renacimiento sice mezi největší stavby světa nepatří a nemá ani prvky z maurského období, avšak svoji roli místa konání konference splnil. Tvrdí se, že architekti se nechali inspirovat Guggenheimovým muzeem v New Yorku a atrium hotelu opravdu připomíná známou galerii. Účastníkům konference však hotel občas připomínal i bludiště, hledání místností vyžadovalo dobré prostorové myšlení.

Pondělní večer tradičně otevřel welcome drink, během kterého se účastníci ze 49 zemí měli příležitost potkat u večerního občerstvení. Druhý den ráno započal hlavní program konference EUROCORR, jejíž mottem bylo: „Nové časy, nové materiály, nové korozní výzvy“. Úvodní slovo si vzal prezident EFC Arjan Mol a šéf organizátorů letošní konference Juan J. de Damborenea. V proslovu nechyběla statistika. Letošní EUROCORR přilákal přes 1200 účastníků, včetně 699 přednášejících. Program zahrnoval 16 paralelních sekcí. V atriu bylo vystaveno 180 posterů a 40 stánků vystavovatelů. Následovalo předání ocenění. European Corrosion Medal si odnesla profesorka Fátima Montemor z Universidade de Lisboa. Během své přednášky se podělila s publikem o výsledky vědecké činnosti svého týmu, který se zaměřuje na vývoj pokročilých povlaků. Každý den zazněla jedna ze čtyř plenárních přednášek. První den se Prof. Manuel Morcillo zaměřil na chování povětrnostni odolných ocelí v přímořských oblastech. Prof. Oscar R. Mattos představil pokrok v metodologii testování materiálů používaných v prostředí CO2 a H2S. Prof. Alicia Valero hovořila o problémech spojených s recyklací vysokoentropických slitin. Prof. X. Ramón Nóvoa diskutoval použití impedanční spektroskopie pro studium odolnosti železobetonových konstrukcí. Témata ostatních odborných přednášek byla rozmanitá, od atmosférické koroze, přes metody a modelování až po korozi v kosmickém průmyslu.

Součásti konference byly Exibition Party, Young EFC Meeting a Poster Party. Setkání mladých vědců v rámci Young EFC Meeting proběhlo v úterý večer a to v přátelském a pohodlném duchu. Profesorové z redakční rady časopisu Corrosion Science radili jak napsat článek, který by se líbil nejen autorům, ale také jim a recenzentům, a podělili se o nejčastější chyby, které ubírají na kvalitě příspěvků. Hned potom tři mladí vědci, které loni získaly EUROCORR Young Scientist Grant 2018, předvedli prezentace o tom, jaké byly jejich krátkodobé vědecké stáže, na které ten grant utratili. Večer pokračoval a Dr. Dirk L Engelberg z The University of Manchester povídal o tom, v čem jsou výhody kariéry ve vědě. Na protistraně byl Dr. Ulf Kivisäkk ze Sandvik Materials Technology, který vystoupil v roli zastánce práce v průmyslu. Jako vzpomínku na setkání všichni měli možnost si odnést tašku s nadpisem „May the Corrosion be with you“, což samozřejmě potěšilo nejen fanoušky Star Wars. Ve středu proběhla Poster Party, během které autoři 180 posterů vysvětlovali zvědavým účastníkům konference, v čem spočívá jejích výzkum a k jakým výsledkům se dopracovali. Cena za nejlepší poster zůstala ve Španělsku, jelikož si ji převzal Mr. Vitor Bonamigo Moreira z Universitat Politècnica de Catalunya. Večer po skončení Poster Party zpestřil koncert v již výše zmíněné Sevillské katedrále. Gala Dinner se uskutečnil ve čtvrtek v Robles Aljarafe, Castilleja de la Cuesta.

Konference skončila v pátek a účastníci byli připraveni se vrátit do svých oblíbených pracovišť. Kromě nových poznatků si s sebou odvezli i spoustu skvělých nápadů. Socha „EUROCORR“ ve svém putování tentokrát pokračovala do Bruselu, kde ji najdeme za rok na konferenci EUROCORR 2020.

Fórum nerezářů 2019
Zdeněk Barták

Ve dnech 4. – 6. listopadu proběhl v horském hotelu Soláň nedaleko Rožnova pod Radhoštěm již 6. ročník konference o korozivzdorných ocelích – Fórum nerezářů. První den byl tradičně vyčleněn společné procházce, tentokrát k soše bájného boha Radegasta, kde proběhl welcome drink. Přednášky, které se konaly druhý den konference, byly zaměřeny na nejrůznější oblasti týkající se korozivzdorných ocelí, jako jsou koroze, správná volba materiálu, správné postupy a zásady zpracování korozivzdorných ocelí, jejich svařování a dělení, povrchové úpravy, apod. Přednášek se zúčastnilo několik desítek posluchačů. Druhý den konference byl zakončen příjemným společenským večerem s valašským rautem. Ani letos nechyběla exkurze konaná poslední den konference. Ta se tentokrát uskutečnila do společnosti RETIGO s. r. o., která se zabývá výrobou gastronomického zařízení, zvláště parních konvektomatů z korozivzdorné oceli.

Konference byla velmi vydařená a celá se odehrála ve velmi přátelské atmosféře. Nezbývá než poděkovat organizátorům za perfektní organizaci a připojit přání, aby i příští ročník byl podobně vydařený.

22. konferencia korózia a protikorózna ochrana materiálov
Pavel Rak

Ako každý rok aj tento sa konala Konferencia o korózii a protikoróznej ochrane materiálov, ktorú organizuje Asociácia koróznych inžinierov. Tento rok sa konferencia konala v príjemnom prostredí hotela Tennis Club v Prostějove. Odborná časť konferencie sa skladala z 34 prednášok. Prvú prednášku na tejto konferencii mal Bo Rhendal jeden z popredných výskumníkov v odbore automobilovej korózie. Program pokračoval prednáškami rôzneho druhu o korózie spôsobenej benzínom s prídavkom etanolu cez koróziu 3D tlačených materiálov a jadrovú energetiku až po konzervovanie a reštaurovanie historických predmetov. Súčasťou prednáškovej sekcie bola aj súťaž o najlepšiu záverečnú diplomovú prácu, ktorú vyhrala Lenka Rieszová s témou Materiály na bázi intermetalik železa pro spalovací motory. Súčasťou prednášok bola aj posterová sekcia v ktorej boli odprezentované študentské práce. Po prednáškach nasledoval spoločenský večer kde mali účastníci možnosť utužiť svoje vzťahy a nadviazať nové kontakty. Na konci konferencie ako býva zvykom konala sa exkurzia do múze Olomouckých syrečkov. Počas konferencie panovala dobrá nálada a priateľská atmosféra a bola prínosom pre zúčastnených. Ďalšia v poradí 23. konferencia o korózii a protikoróznej ochrane materiálov sa bude konať budúci rok v Tábore. Dúfam, že na tejto konferencii bude ešte viac účastníkov ako bolo na predchádzajúcej.