Bulletin AKI

Obálka

Evropský grant pro mladé vědce EUROCORR Young Scientist Grant získala Darya Rudomilova

Evropská korozní federace, EFC, uděluje každoročně při příležitosti konání největší světové korozní konference EUROCORR tři granty pro podporu mezinárodní mobility a spolupráce mezi evropskými výzkumnými týmy v oblasti koroze a protikorozní ochrany. Podpora je určena mladým vědeckým pracovníkům, kteří chtějí navštívit zahraniční pracoviště vedené zkušeným odborníkem za účelem krátkodobého studijního pobytu.

Mezi třemi podpořenými projekty pro rok 2018 je Darya Rudomilova ze skupiny Kovové konstrukční materiály Technoparku Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Darya bude mít příležitost navštívit a krátkodobě pracovat ve skupině Dr. Michaela Rohwerdera z Max-Planck-Institut für Eisenforschung v Düsseldorfu (Německo). Dr. Rohwerder vede celosvětově uznávané pracoviště, které stálo u zavádění lokálních elektrochemických technik ve výzkumu atmosférické koroze. Pobyt bude věnován tématu detekce vodíku ve struktuře vysoko pevnostních ocelí pomocí techniky SKPFM (scanning Kelvin probe force microscopy). Mikroskopie atomárních sil (AFM) a měření Kelvinovou sondou (SKP, SKPFM) jsou techniky dostupné v Technoparku Kralupy a spolupráce se skupinou Dr. Rohwerdera umožní jejich širší uplatnění ve výzkumných i vývojových projektech.

Tomáš Prošek

Darya Rudomilova přebírá EUROCORR Young Scientist Grant od profesora Wolframa Fürbetha, předsedy STACu (Science and Technology Advisory Committee) EFC během konference EUROCORR 2018 v Krakově.

Informace o konferencích

EUROCORR 2018

Pořádání letošní konference EUROCORR se ve spojení s dalšími ujala polská PSK (Polish Corrosion Society). Konference se konala v kongresovém centru ve městě Krakov ve dnech 9. až 13. září. Na 36 000 metrech čtverečních moderní budovy kongresového probíhalo každý den 12 až 14 sekcí s různými tématy a společně s posterovou sekcí bylo prezentováno přes 850 zajímavých prací. 5 plenárních přednášek konference vedli Prof. Dr. Carmen Andrade, Dr. Dante Battocchi, Jeffrey L. Didas, Dr. Rer. Nat. Joerg-Alfred Vogelsang, Michael Thorup Kruse.

Polští organizátoři vybrali pro konferenci opravdu vhodné místo, které splnilo potřeby všech účastníků i návštěvníků. Kongresové centrum poskytlo ve svých prostorách dostatek místa na přednáškách i pro vystavovatele jednotlivých firem z řad průmyslu a v neposlední řadě i v průběhu přestávek mezi sekcemi, kdy bylo pro návštěvníky pro návštěvníky připraveno bohaté občerstvení, aby mohli prodiskutovat získané informace na jednotlivých přednáškách.

Na konferenci bylo dále uděleno několik ocenění. Cenu European Corrosion Medal získal profesor Kemal Nisancioglu za cenný přínos ve výzkumu koroze a vývoji slitin pro průmyslové účely. Cenu Cavallaro Medal, která je udělována každé dva roky za aktivitu v publikační činnosti získal profesor Timothy Burstein, který je autorem přes 200 vědeckých publikací a autorem několika patentů. Cenu udělovanou vědcům do 35 let za přínos v publikacích v oblasti koroze Kurt Schwabe Prize získal Dr. Andrea Quaini, který se zabývá korozí v extrémních podmínkách. Čestné členství v EFC pro tento rok získal Don Harrop. Na podporu mladých nadaných studentů byl udělován EUROCORR Young Scientist Grant, který v letošním roce získali Darya Rudomilova (University of Chemistry and Technology Prague, Czech Republic), "Hydrogen detection in view of high strength steel microstructure via scanning Kelvin probe force microscopy (SKPFM) measurements". Paul Johan Denissen (Delft University of Technology, the Netherlands), "Towards the understanding of inhibitor release and synergies from coatings for long-term protection by Local Electrochemical Impedance Mapping". Leonardo Iannucci (Politecnico di Torino, Italy), "Assessment of microbial corrosion in marine and hypersaline environment".

Kromě výživného programu přednášek, byl pro hosty na každý den připraven program, kde se mohli návštěvníci setkat v uvolněné atmosféře, počínaje Opening Party a Poster Session, přes koncert v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské. Na závěr konference byla uspořádána pro hosty večeře v historickém tramvajovém depu, které je chráněno jako kulturní památka a je zapsané na seznamu památek UNESCO.

Konferenci si jistě všichni návštěvníci užili, a proto nezbývá než poděkovat organizátorům za uspořádání letošního Eurocorru a za profesionální servis v průběhu akce. Příští rok se bude tato tradiční konference konat 8. až 13. září ve španělské Seville. Určitě jsme už nyní všichni zvědaví, co nového nám další ročník přinese.

Richard Bureš

Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav
 

Projektování a provoz povrchových úprav
 

Konference AKI 2018

21. ročník konference Koroze a protikorozní ochrana materiálů se uskutečnil ve dnech 24. – 26. 10. 2018 v hotelu U Sládka v malebném městečku Chodová Planá v Západních Čechách.

Na konferenci se sjelo 86 účastníků nejen z Čech a Slovenska. Při slavnostním zahájení konference byla prezidentem AKI - Tomášem Proškem - udělena Cena Milana Pražáka panu prof. Číhalovi, DrSc. a to za významný a dlouhodobý přínos v oblasti korozního inženýrství a protikorozní ochrany.

Úvodní přednáškový blok byl věnován protikorozní ochraně v petrochemickém průmyslu a byl veden jako symposium pod názvem  Corrosion Protection in Transport and Processing of Oil. V sekci zazněly přednášky Aleca Groysmana z Izraele, Franka Váchy, který dlouhodobě působí v Kanadě, a dalších odborníků v oboru.

V dalších blocích bylo prezentováno celkem 34 přednášek, které se věnovaly především problematice koroze v energetice, stavebnictví, automobilovém a leteckém průmyslu a koroznímu monitoringu. Pozornost byla také věnována využití povlaků v protikorozní ochraně, korozi biomateriálů a protikorozní ochraně úložných zařízení a kovových i nekovových památek.

V posterové sekci bylo prezentováno celkem 11 prací. Ve  studentské soutěži, podporované Nadačním fondem profesora Josefa Koritty, zvítězila práce Denisy Steinerové, studentky Univerzity Pardubice. Dále byly oceněny práce studentů VŠCHT Praha Kláry Kuchťákové a Václava Gerstnera.

Zárověň byl vyhlášen vítěz prvního ročníku soutěže o cenu za nejlepší závěrečnou práci. Vítěznou prací byla vyhlášena bakalářská práce s názvem Vyfarbovanie anodicky oxidovaného hliníka na báze Sn. Autorkou je Bc. Barbora Šopová, studentka Fakulty chemické a potravinářské technologie Slovenské technické univerzity v Bratislavě, která práci zpracovala pod vedením doc. Ing. Matildy Zemanové, Ph.D.

Středeční společenský večer byl uspořádán v prostorách hotelu U Sládka a byl uveden vystoupením chodského dudáckého kvarteta, které sklidilo za své vystoupení bouřlivý potlesk. Bohatý raut a skvělé víno bylo skvělým doplňkem již tak dobré večerní nálady, která přítomné v sále neopouštěla ani v pozdních nočních hodinách.

Čtvrteční program konference byl zakončen velmi zajímavou prohlídkou Chodovarského pivovaru, která byla spojena s ochutnávkou dobře vychlazeného místního piva. Páteční exkurze zavedla zájemce do Hornického muzea v Plané, kde se dozvěděli, díky milým a sečtělým průvodcům, zajímavosti z dějin dobývání stříbrných rud v Plané a jejím okolí.

Příští ročník konference se bude konat 23. – 25. 10. 2019 v Prostějově. Přejeme organizátorům konference, aby se i další ročník konference AKI vydařil tak dobře, jako ten letošní.

Šárka Msallamová