Bulletin AKI

Výroční a společenská rubrika

Profesor Vladimír Číhal laureátem Ceny Milana Pražáka Asociace korozních inženýrů za rok 2018

Asociace korozních inženýrů (AKI) uděluje každý rok Cenu Milana Pražáka osobnosti s významným a dlouhodobým přínosem v oblasti korozního inženýrství, protikorozní ochrany nebo vědeckého poznání v oblasti koroze z akademické, výzkumné nebo aplikační sféry.

Laureátem Ceny Milana Pražáka za rok 2018 je profesor Vladimír Číhal, DrSc. Profesor Číhal je celosvětově uznávaným odborníkem v oblasti koroze a protikorozní ochrany. Publikoval množství odborných článků a zpráv a je autorem a spoluautorem několika knih, které patří k fundamentálním odborným zdrojům v oboru. Jeho monografie Mezikrystalová koroze ocelí a slitin byla přeložena do několika jazyků včetně angličtiny a ruštiny a je neustále citována.

Profesor Číhal pracoval jako vědecký pracovník ve Státním výzkumném ústavu ochrany materiálu v Praze, ale věnoval se také pedagogické činnosti. Řadu let působil na Fakultě materiálového inženýrství (dříve Hutnické fakultě) VŠB – Technické univerzity v Ostravě, kde zastával i funkci vedoucího katedry materiálového inženýrství. Dlouhodobě se věnoval výzkumu elektrochemické potenciokinetické reaktivační (EPR) metody, kterou rozpracoval během své stáže ve Francii koncem šedesátých let. V roce 2006 byla tato metoda standardizována jako norma ISO.

Profesor Číhal je držitelem řady ocenění u nás i v zahraničí, například Stříbrné plakety Františka Křižíka Za zásluhy o rozvoj přírodních věd udělované Akademií věd ČR, ceny Marcela Pourbaixe pro nejvýznamnější vědce v oblasti koroze od Mezinárodní korozní rady (ICC) a ceny Evropské federace pro korozi (EFC) za celoživotní vědecký přínos.

Cena bude profesoru Číhalovi předána při slavnostním zahájení 21. ročníku konference AKI Koroze a protikorozní ochrana materiálů dne 24. října 2018.

Cenu uděluje AKI od roku 2016 na paměť Milana Pražáka, který obohatil korozní výzkum zejména aplikacemi elektrochemických metod. Jeho pionýrská činnost ve Státním výzkumném ústavu ochrany materiálů a celoživotní nezištné sdílení znalostí pomohlo následujícím generacím českých a slovenských korozníků získat světově silnou pozici. V roce 2016 obdržel Cenu Milana Pražáka profesor Pavel Novák a v roce 2017 Ing. Robert Bartoníček.

Asociace korozních inženýrů, z.s. (AKI) je nezisková organizace, která byla založena v roce 1990 pracovníky v oboru korozního inženýrství a povrchových úprav. Je členem Evropské korozní federace (EFC), Světové korozní organizace (WCO) a nominuje zástupce ČR do Mezinárodní korozní rady (ICC). Vedle Ceny Milana Pražáka uděluje každoročně také cenu za nejlepší bakalářskou nebo diplomovou práci v oblasti koroze, pořádá konferenci Koroze a protikorozní ochrana materiálů a kurzy celoživotního vzdělávání.

Tomáš Prošek, prezident AKI

Informace o konferencích

Fórum nerezářů 2018 5. konference o korozivzdorných ocelích

Redakce časopisu Focus Nerez pořádá 5. ročník konference pro zpracovatele, uživatele a obchodníky s korozivzdornou ocelí - Fórum nerezářů 2018, která se bude konat 29. - 31. října 2018 v hotelu VOLARIK v Mikulově.

Letošní Fórum nerezářů programově naváže na předchozí čtyři ročníky této konference. Změnou bude opět místo konání Fóra, které se letos přesune z Krkonoš do Mikulova. V odpoledních hodinách příjezdového dne organizuje pořadatel neformální zahájení konference - výstup na Svatý kopeček s welcome drinkem a následnou večerní prohlídkou města. Účastníci konference tak budou moci nasát příjemnou atmosféru tohoto vinařského regionu a historického města Mikulova.

V prostorách nově zrekonstruovaného hotelu Volarik v centru Mikulova proběhne přednášková část konference, která bude zakončena neformálním posezením v Křížovém sklepě Vinařství Volařík. V závěrečném dni konference se zájemci o exkurzi přesunou pořadatelským autobusem do nedalekých Valtic. Zde proběhne prohlídka výrobních provozů významného zpracovatele korozivzdorné oceli - firmy MAUTING s.r.o., která je výrobcem zařízení pro masný průmysl.

1. den konference – prohlídka Mikulova s výstupem na Svatý kopeček

2. den konference – přednášky a závěrečná diskuze s rautem v Křížovém sklepě Volařík

3. den konference – exkurze do MAUTING s.r.o. ve Valticích

Generálním partnerem Fóra nerezářů 2018 bude také letos společnost Aperam Stainless & Solutions Tubes CZ s.r.o. z Ústí nad Labem – evropský lídr ve výrobě svařovaných trubek z nerezové oceli.

Přednáškový program letošní konference bude opět zaměřen na nejdůležitější témata spojená s problematikou branže korozivzdorných ocelí, kterými jsou: koroze, správná volba materiálu, správné postupy a zásady zpracování korozivzdorných ocelí, jejich svařování a dělení, povrchová úprava, apod. Tyto a mnohé další otázky budou v průběhu Fóra nerezářů 2018 zodpovězeny zkušenými přednášejícími, mezi kterými jsou jak odborníci z technických univerzit v České republice, tak odborníci z praxe - zástupci firem, kteří denně řeší problémy vznikající při zpracování nerezu.

Cena za účast na Fóru nerezářů 2018:

3.400,- Kč (+21 % DPH) při přihlášení do 30.09.2018

3.900,- Kč (+21 % DPH)                       od 01.10.2018

Cena zahrnuje: občerstvení, konferenční materiály, doprovodný program.

Zájemci o propagaci své firmy na této akci mohou tak učinit formou reklamního stolku nebo baneru ve foyer konferenčního sálu nebo vložením propagačního materiálu do konferenční tašky.

Ubytování si účastníci zajišťují sami. V konferenčním hotelu VOLARIK jsou pro účastníky konference rezervovány pokoje za zvýhodněnou cenu. Kapacita hotelu je omezena, proto neváhejte s rezervací ubytování! Další hotelové kapacity jsou pak rezervovány v hotelu Vivaldi a Piano v samotném centru města.

Bližší informace a dotazy:

e-mail: info@focus-nerez.com

+420 596 110 320

+420 608 631 028

Ing. Pavlína Opletalová

Přihlašovací formulář v elektronické podobě a další informace naleznete na:

www.forum-nerezaru.com

Srdečně Vás zveme k účasti!

International Conference on Civil Engineering

V termíne 25. – 28. júna 2018 sa v hlavnom meste Grécka, Aténach, konala ôsma konferencia s názvom „8th Annual International Conference on Civil Engineering“ pod záštitou Aténskej inštitúcie pre vzdelanie a výskum (Athens Institute for Education and Research). Konferencia sa konala v jednom z prestížnych hotelov v Aténach, Titania, ktorý sa nachádza v samotnom srdci mesta a ponúka nádherný výhľad na najznámejší monument mesta, Akropolu. 

Prvý deň konania konferencie sme, žiaľ, premeškali, nakoľko sa nám nepodarilo zaobstarať letenky, no zvyšné tri dni konferencie to bohato vynahradili. V priebehu druhého dňa odznelo približne štyridsať prednášok, ktoré boli rozdelené do piatich sekcií. Zvláštnosťou konferencie bolo, že samotná diskusia medzi účastníkmi k jednotlivým príspevkom, sa začala vždy po odznení všetkých prednášok danej sekcie. Témy prednášok predstavovali nielen širokú škálu aktuálnych problémov, ako napríklad preľudnenosť veľkomiest, nedostatok komunikácii v Indii, ale aj možnosti riešenia otázok, ako rozmiestniť okná v budovách tak, aby došlo k zníženiu tepelných strát či liečenie a oprava betónových konštrukcií. Rôznorodosť tém zaručovala, že si každý účastník prišiel na svoje. Všetci sme tak mali možnosť a priestor získať mnoho užitočných informácii a dozvedieť sa novinky aj z iného „sveta“. Záverečná sekcia prednášok vyvrcholila pozvánkou na slávnostnú večeru, ktorá bola podávaná v miestnej reštaurácii. Počas tretieho a štvrtého dňa sme opustili prednáškové sály a zamierili sme priamo do autobusov. Organizátori totiž mysleli nielen na blaho šedej hmoty, ale aj na blaho ducha, a tak si pre nás pripravili bohatý program. Poznávacia plavba loďou nás doviedla na tri turisticky veľmi obľúbené ostrovy. Návšteva mesta Delfy, vzdialeného od Atén približne 200 km, nám zas odkryla krásy Panhelénskej svätyne s jednou z najvýznamnejších veštiarní v starovekom Grécku a zároveň to bolo v minulosti aj miesto konania Pýthijských hier. Účastníci, ktorí nemali záujem navštíviť toto antické mesto, mali možnosť voľného programu a návštevy všetkých zaujímavých miest a pamiatok, ktoré ponúkali samotné Atény.

Záverečným vyvrcholením konferencie bolo spoločné stretnutie spojené s poďakovaním všetkým zúčastneným a pozvanie k účasti na ďalší ročník tejto v skutku zaujímavej a prínosnej konferencie.

Tomáš Lovaši

Mezinárodní konference Chemistry for Cultural Heritage ChemCH 2018

Ve dnech 3. – 7.7. 2018 se v rumunské Bukurešti konal již 5. ročník mezinárodní konference pod názvem Chemistry for Cultural Heritage ChemCH 2018. Program konference byl zahájen v úterý  Welcome party, která se konala v krásných prostorách zahrady Národního muzea rumunské literatury. Program byl vyplněn živou hudbou, o kterou se staral Jazz Quartet Tiberian, a také krátkým filmem o rumunské kultuře, který byl promítán na zeď budovy. V celém prostoru pak byly instalovány speciální světelné kompozice Philipse Romania, které podtrhovaly příjemnou atmosféru úvodního večera.

Další den byl již věnován odbornému programu, který byl uveden zajímavými plenárními přednáškami.  Po krátké diskusi byl tento den věnován především monitoringu vnitřních atmosfér depozitářů a muzeí a také problematice ochrany a identifikace pigmentů a pojiv nástěnných a obrazových maleb.

Následující program přednášek pokračoval v podobném duchu, ale byl více zaměřen na nové trendy čištění a desinfekce pergamenů a papíru pomocí laserových technik. Zajímavé byly náznaky využití laserových technik pro redukci korozních produktů z kovových artefaktů např. z olověných či z měděných slitin. Touto problematikou se podrobně zabývají naši slovenští kolegové Radovan Tinó, Katarina Vizárová a Milena Reháková ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Den ukončila posterová sekce, ve které bylo prezentováno přes 70 posterů z celého světa. Den byl ukončen společenským večerem, který se konal ve velmi reprezentativních prostorách hotelu Hilton. K jídlu a pití bylo podáváno menu složené z několika chodů doplněné skvělým tradičním rumunským červeným vínem. K poslechu hrálo uskupení pod Chomatic Quartet, který mimo jiné uvedlo i úryvky ze Čtvero ročních dob Antonia Vivaldiho.

Páteční program byl věnován především analytickým a zobrazovacím metodám a jejich využitelnosti v oblasti kulturního dědictví. Den byl zakončen prohlídkou významných muzeí v Bukurešti. Účastníci konference si mohli vybrat celkem ze čtyř muzeí a to z National Museum of Art, National Museum of Romanian History, Bucharest Municipality Museum a Romanian Academy Library.

Sobotní den byl věnován celodennímu výletu do oblasti Sinai, kde se nachází historický zámek Peleš. Zámek byl postaven v německém novorenesančním stylu německým princem Carolem I., který byl v roce 1881 zvolen prvním rumunským králem. Jedním z architektů, který se podílel především na výstavbě hlavní věže zámku, je také český architekt Zdeněk Líman. Celá stavba je opravdu impozantní, obklopená krásným lesoparkem. Všichni účastníci konference byli místem zcela okouzleni. Drobnou vadou na kráse bylo jen počasí. Výlet byl doprovázen nepříjemnými deštivými přeháňkami, které však nedokázaly dojem ze zámku a jeho okolí významně pokazit.

Konference ChemCH 2018 byla velmi vydařená, pořadatelé se skvěle starali jak o účastníky samotné, tak i o doprovodný program a nezbývá než popřát organizátorům hodně sil do přípravy dalšího ročníku konference, který se bude konat v roce 2020 tentokrát ve slunné Itálii.

Šárka Msallamová