KONFERENCE

Úvodní slovo

25. konference AKI

Koroze a protikorozní ochrana materiálů

9.–11. 11. 2022

Konference AKI, s podtitulem Koroze a ochrana materiálů, je tradičním setkáním korozních inženýrů z aplikační a akademické sféry. Představuje vzácnou příležitost pro konstruktivní dialog mezi praktiky z chemického, energetického, petrochemického průmyslu a jiných odvětví a korozními výzkumníky. Každý má šanci navázat nové kontakty a získat nové zkušenosti a vědomosti díky věcné kritice odborně zdatného publika, zpětné vazbě od praktiků, nebo naopak širokému teoretickému rozhledu akademiků. I pro letošní konferenci chceme zachovat hybridní řešení. Předpokládáme a preferujeme tedy osobní setkání účastníků, bude ale k dispozici i virtuální forma, která umožní účast širšího kolektivu z jednoho pracoviště u vybraných přednášek a účast jednotlivců, kteří by se z různých důvodů nemohli zúčastnit celé konference. 

Již pátým rokem bude konference zahájena sympoziem pro průmysl. Jde o celodenní blok prakticky orientovaných přednášek zaměřených na vybraný průmyslový obor. V roce 2018 šlo o dopravu a zpracování ropy, v roce 2019 o automobilový průmysl, v roce 2020 bylo sympózium zaměřeno na téma protikorozní ochrana organickými povlaky a loni byla tématem sympózia koroze předpínací výztuže v betonu. Letos bude sympózium věnováno zvyšování korozní odolnosti konstrukčních kovových materiálů, především korozivzdorných ocelí, povrchovými úpravami. Program sympózia je připravován ve spolupráci s partnerem letošní konference FK System - povrchové úpravy, s. r. o. 

Druhý den konference bude věnován tématickým blokům Protikorozní ochrana povrchovými úpravami, Koroze v automobilovém průmyslu, Koroze úložných zařízení a katodická ochrana, Koroze v atmosféřeKoroze v energetice a chladicích okruzích, Koroze biomateriálů, Koroze kovových památek, Korozní zkušebnictví a monitoring.

Konference je příležitostí pro udělení Ceny Asociace korozních inženýrů za nejlepší závěrečnou práci v oblasti koroze, Ceny Milana Pražáka za významný a dlouhodobý přínos v oblasti korozního inženýrství a Ceny za inovativní počin v oblasti protikorozní ochrany. I letos budou laureáti těchto cen vyhlášeni v průběhu konference.

Výměna názorů a příležitost pro setkávání samozřejmě nekončí odborným programem konference. Pokračuje často do pozdních hodin v rámci společenského večera. Součástí programu konference je vždy zajímavá exkurze s více či méně korozní tématikou naplánovaná na třetí den konference. Letos navštívíme nový provoz partnera letošní konference FK System - povrchové úpravy, s. r. o. v Řečkovicích.

Místem konání 25. konference AKI bude Hotel Atlantis v klidném prostředí Brněnské přehrady. Konference tak nabízí po mnoha stránkách příjemné a obohacující strávení tří dnů mimo všední starosti. Těšíme se na setkání s vámi u příležitosti dalšího ročníku konference AKI.

Odborný program

Přednášky budou rozprostřeny do dvou dnů (středa 9.11. a čtvrtek 10.11.) se zahájením vždy v 10h a ukončením do 17h. Program konference je rozdělen do několika tematických celků.

Konference bude zahájena prakticky orientovaným celodenním sympóziem.

Dalšími tématickými celky konference jsou:

 • Protikorozní ochrana povrchovými úpravami
 • Koroze v automobilovém průmyslu
 • Koroze úložných zařízení a katodická ochrana
 • Koroze v atmosféře
 • Koroze v energetice a chladicích okruzích
 • Koroze kovových památek
 • Koroze biomateriálů
 • Korozní zkušebnictví a monitoring

Detailní program konference bude postupně zveřejňován na základě došlých přihlášek. 

Forma prezentací:

 • přednášky (20 minut včetně diskuze),
 • postery (určeno zejména pro studenty),
 • firemní prezentace – stánek a případně vystoupení v programu konference. 

Zajistíme publikování prezentovaných textů v recenzovaném časopise Koroze a ochrana materiálu zařazeném v databázi Scopus. Texty je nutné zpracovat podle pokynů pro autory do 15. 10. V současnosti jsou publikovány pouze články v angličtině. Prezentace jsou po odsouhlasení autory přístupné členům AKI.

Studentská soutěž
Pro studenty bakalářských a magisterských studijních oborů jsme připravili posterovou soutěž. Prezentujte výsledky svých studentských výzkumných prací formou posteru a krátké promluvy (flash presentation). Tři nejlepší práce budou finančně odměněny Nadačním fondem profesora Josefa Koritty .
Registrační poplatky a přehled důležitých termínů

Registrační poplatky

Ceny jsou uvedeny bez DPH (21%)

prezenčně před 30.6. po 30.6. na místě virtuálně
člen AKI, ČSPÚ, AČSZ, SSPÚ3700450051004500
nečlen AKI, ČSPÚ, AČSZ, SSPÚ4500530059005300
čestný člen AKI 0000
student1900240030002400
firemní prezentace (nezahrnuje individuální vložné prezentujícího):
- výstavní stůl20002500--
- přednáška30004000--
firemní prezentace (kolektivní člen AKI*, nezahrnuje individuální vložné prezentujícího):
- výstavní stůl00--
- přednáška01000--

* Bližší informace o členství v AKI zde. Členské výhody AKI se vztahují i na členy AČSZ, ČSPÚ a SSPÚ.


Storno podmínky:

 • Storno účasti do 30. 6. - 0% registračního poplatku
 • Storno účasti do 5. 9. - 25% registračního poplatku
 • Storno účasti do 5. 10. - 50% registračního poplatku
Registrace

Pro vyplnění přihlášky na konferenci je třeba být přihlášený (menu pravý horní roh).

Organizátoři
 • doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc. (VŠB TU Ostrava/VŠCHT Praha)
 • doc. Ing. Jaroslav Fojt, Ph.D. (VŠCHT Praha)
 • Ing. Bc. Anna Knaislová, Ph.D. (AKI)
 • doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. (Kloknerův ústav ČVUT Praha)
 • doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D. (VŠCHT Praha)
 • Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D. (SVUOM, s.r.o.)
 • prof. Ing. Pavel Novák, CSc. (VŠCHT Praha)
 • Ing. Tomáš Prošek, Ph.D. (Technopark Kralupy VŠCHT Praha)
 • doc. Ing. Jan Stoulil, Ph.D. (VŠCHT Praha)
 • Ing. Petr Strzyž (Asociace českých a slovenských zinkoven)
 • Ing. Petr Szelag (Pragochema)
 • doc. Ing. Matilda Zemanová, Ph.D. (STU Bratislava)
Hlavní partner
https://www.fksystem.cz
FK - System
Partneři
https://www.focus-nerez.com
Minulé ročníky

2021 - Tábor


2020 - online


2019 - Prostějov


2018 - Chodová Planá


2017 - Třebíč

2016 - Třeboň

2015 - Kutná Hora


2014 - Luhačovice


2013 - Přelouč


2012 - Jindřichův Hradec


2011 - Velké Bílovice

2010 - Zvíkovské Podhradí

2009 - Hrubá Voda Hlubočky

2008 - Harrachov

2006 - Kouty nad Desnou

2005 - Prachatice

2004 - Znojmo Přímětice

2003 - Bystřice nad Pernštejnem

2002 - Praha - Jižní Město

2001 - Pelhřimov

2000 - Loučeň

1999 - Rožnov pod Radhoštěm

1998 - Malenovice