KURZY | Specializované kurzy

Základní informace

Asociace korozních inženýrů kromě všeobecných kurzů organizuje také krátké specializované kurzy na vybraná témata.

Registrační formulář
The Captcha image
Organizační struktura

Přesné zaměření kurzů i jejich délku je možné nastavit individuálně. Obvyklá délka je 1 den, cena za kurz je fixní, bez ohledu na počet posluchačů. Výuka obvykle probíhá v provozovně zadavatele, ale je možné využít kapacit přednáškových sálů v Technoparku Kralupy.

V současnosti je nabízeno 13 okruhů. Důraz je kladen především na kvalitu přednášek, lektoři jsou přednostně vybíráni z praxe, teoretické části přednášejí akademičtí pracovníci VŠCHT Praha.

V případě, že byste poptávali kurz mimo nabízené okruhy, kontaktujte, prosím, hlavního organizátora kurzu.

Pro členy AKI nabízíme slevu kurzovného ve výši 5 %. Jak se stát členem naleznete zde.

 

Cena kurzu

28 000 Kč bez DPH

Předpokládaná délka kurzu

1 den

 

Organizační struktura

Hlavní organizátor

Ing. Václav Šefl, Ph.D.

email

vaclav.sefl@vscht.cz

telefon

+420 220 44 6136

mobil

+420 603 898 411

Lektoři

Ing. Petr Szelag

 

Ing. Ladislav Obr, CSc.

 

Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D.

 

Ing. František Vácha, M.Sc. A.

 

Ing. Bohumil Kučera

 

Ing. Hana Geiplová

 

Ing. Martin Vosecký, Ph.D.

 

doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc.

 

prof. Ing. Pavel Novák, CSc.

 

doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D.

 

doc. Ing. Jan Stoulil, Ph.D.

 

Ing. Tomáš Prošek, Ph.D.

 

doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

 

doc. Ing. Jan Macák, CSc.

 

doc. Ing. Vratislav Flemr, CSc.

 

Dr. Ing. Petr Antoš, Ph.D.

 

doc. Ing. Jaroslav Fojt, Ph.D.

 

Ing. Václav Šefl, Ph.D.

 

Sylabus kurzu

Název okruhu

Cílové oblasti

Náplň

Garant okruhu

Základy koroze

Doplnění obecných znalostí pro specializované oblasti, projektanti, konstruktéři, pracovníci údržby

Koroze kovů - základy teorie, formy koroze, korozní prostředí

doc. Ing. Jan Stoulil, Ph.D.

Protikorozní ochrana - volba materiálů, povlaky, úprava prostředí

Hodnocení koroze, korozní zkušebnictví

Korozivzdorné oceli a slitiny v protikorozní ochraně

Chemický průmysl, energetický průmysl, kovové konstrukce, biomedicínské inženýrství, farmacie, potravinářský, agrochemie, architektury

Koroze kovů - základy teorie, formy koroze, korozní prostředí

doc. Ing. Jan Stoulil, Ph.D.

Korozivzdorné oceli a slitiny - druhy, vlastnosti, korozní odolnost, zpracování/zacházení

Koroze a ochrana ocelových konstrukcí

Kovové konstrukce, lakovny, galvanizovny, stavební průmysl, doprava

Koroze kovů - základy teorie, formy koroze, korozní prostředí

Ing. Hana Geiplová

Koroze ocelí - Úprava povrchu, povlaky, konstrukční úpravy, případové studie

Hodnocení koroze, kvality protikorozních ochran, inspekce

Protikorozní ochrana v atmosféře

Chemický, stavební, automobilový průmysl, kovové konstrukce, dopravní infrastruktura, architektura, ochrana kovových památek

Atmosférická koroze

Ing. Tomáš Prošek, Ph.D.

Volba materiálu, povrchové úpravy, povlaky

Nátěrové hmoty, korozní zkušebnictví, hodnocení kvality, inspekce

Koroze a protikorozní ochrana železobetonových konstrukcí

Chemický, energetický, stavební průmysl, dopravní infrastruktura vodohospodářství, architektura

Technologie betonu, chemie cementu

doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D.

Koroze betonu a ocelové výztuže

Protikorozní ochrana a korozní monitoring

Zpracování a vlastnosti hliníku a jeho slitin

Automobilový průmysl, kovozpracovatelské provozy

Hliník a jeho slitiny - druhy, vlastnosti, tepelné zpracování

doc. Ing. Jan Stoulil, Ph.D.

Koroze a protikorozní ochrana hliníku v elektrolytech

Opotřebení a vysokoteplotní koroze hliníku, povrchové úpravy a ochrana

Úprava vody pro energetiku

Energetický, chemický, petrochemický průmysl, vodohospodářství, agrochemie

Koroze kovů ve vodách - základy teorie, formy koroze, prostředí

doc. Ing. Jan Macák, CSc.

Protikorozní ochrana - volba materiálu, úprava prostředí

Specifické korozní problémy

Koroze a protikorozní ochrana v automobilovém průmyslu

Automobilový průmysl

Přehled materiálů v automobilech

RNDr. Jiří Sikač, CSc.

Specifické korozní problémy

Protikorozní opatření

Koroze biomateriálů

Biomedicínské inženýrství, farmacie

Biomateriály (kovové, nekovové) - vlastnosti a použití

doc. Ing. Jaroslav Fojt, Ph.D.

Koroze kovových biomateriálů - příčiny, vliv složení

Volba materiálu, povrchové úpravy, diagnostika

Degradace materiálů za vysokých teplot

Chemický, petrochemický, energetický, hutní průmysl, spalovny

Vysokoteplotní degradace materiálů - příčiny a mechanizmy

Ing. Jakub Mlnařík, Ph.D.

Specifické problémy - vysokotreplotní oxidace, koroze v plynech, koroze v taveninách

Protikorozní ochrana - volba materiálů, povrchové úpravy

Žárové zinkování

kovové konstrukce, stavební průmysl, žárové zinkovny, galvanizovny

Technologie žárového zinkování

Ing. Petr Strzyž

Korozní odolnost - specifická prostředí, protikorozní ochrana

Hodnocení kvality, inspekce

Galvanické povlaky

Galvanizovny, strojírentsví, automobilový průmysl

Mechanismus vylučování kovů a jejich slitin

Ing. Petr Szelag

Předúprava povrchu, bezproudové a proudové technologie

Hodnocení kvality, inspekce

Jak konstruovat proti korozi

Architekti, projektanti, pracovníci vývoje výrobků

Zásady řešení konstrukce pro minimalizaci korozního napadení

RNDr. Jiří Sikač, CSc.

Volba základního materiálu

Povrchové úpravy

Nátěrové hmoty a organické povlaky Povrchová ochrana ocelových a stavebních konstrukcí

Klasifikace nátěrových hmot,

Typy pojiv NH, Pigmenty a plniva NH, Základní principy formulace NH,

Degradace nátěrových hmot, Aplikace nátěrových hmot

Dr. Ing. Petr Antoš, Ph.D.