Bulletin AKI

Technologické zajímavosti a články z praxe

Nedestruktivní měření tloušťky povlaků

V technické praxi jsou povlaky všudypřítomné. Tyto povlaky jsou jak funkční, například jako ochrana proti korozi, nebo mají dekorační účely. Není důležité, zda jde o vrstvu nátěrového systému, galvanické vrstvy nebo i různé kombinace, vždy je potřeba nedestruktivně měřit tloušťku těchto povlaků v různých průmyslových odvětvích. Jako jsou různé důvody pro vytváření povlaků v průmyslu tak jsou různé i důvody jejich nedestruktivního měření.  V procesu výroby se měření provádí na vstupní kontrole, kde kontrolujeme kvalitu vstupního materiálu, zda vstupní materiál splňuje nároky na očekávanou kvalitu průběhu výroby. V procesu výroby se vyhodnocuje vlastní proces výroby a při výstupní kontrole je prověřována kvalita dodávaných výrobků. Ve všech částech výroby je přesné měření tloušťky povlaků nepostradatelné a důležité pro zlepšování kvality výroby.

Nedestruktivní měření tloušťky povlaků je potřeba provádět v celé řadě odvětví a to nejen v lakovnách či zinkovnách, ale například v leteckém průmyslu při měření eloxované vrstvy, při povlakování plastů, výrobě pneumatik, opravárenství, prodeji automobilů apod.

Použitelných metod je více, avšak v praxi nejrozšířenější jsou metoda elektromagnetické indukce dle EN 2178 a metoda vířivých proudů dle EN 2360. Metoda elektromagnetické indukce měří tloušťku neferomagnetického (lak, barva zinek) povlaku na feromagnetickém základním materiálu (oceli). Metoda vířivých proudů měří elektricky nevodivou vrstvu (elox, pryž, plast) na elektricky vodivém základním materiálu (alu slitiny, měď, mosaz..). Způsob měření uvedených metod je odlišný. U metody elektromagnetické indukce se používají dvě cívky, kde je budicí cívka napájena střídavým proudem a přístroj vyhodnocuje indukované napětí v měřicí cívce. U metody vířivých proudů je cívka sondy napájena vysokofrekvenčním střídavým proudem a vytváří v měřeném dílu vířivé proudy, které mají vliv na indukčnost cívky. Přístroje Phynix Surfix měřenou indukčnost zobrazují na obrazovce jako tloušťku povlaku. Sondy jsou vyráběny jako jednometodové typ F nebo N a dvojité, typu FN.

Pro přesné výsledky měření je nezbytné provést několik jednoduchých kroků, které se nazývají kalibrace přístroje. Vysoce přesné přístroje tradiční německé výroby Phynix Surfix jsou z výroby nastaveny pro měření plochých dílů tovární kalibrací. Pro zvýšení přesnosti je možné provádět jak kalibraci nulového bodu sondy, tak i kalibraci s jednou či dvěma fóliemi. Nové přístroje Surfix řady Pro-X dále umožňují nastavit pevnou hodnotu, kterou přístroj například odečte od měřené hodnoty, když provádíme způsob měřené přes vrcholy. Používá se pro měření výrobků s velkou drsností povrchu. Mezi výjimečné funkce patří CTC kalibrace použitelná v případě, že není k dispozici žádný díl bez povlaku, kde bychom mohli provést kalibraci nulového bodu sondy.

Barevná obrazovka přístrojů Surfix Pro-X zřetelně za různých světelných podmínek čitelně zobrazuje kromě aktuální měřené hodnoty, rovněž překročení či podkročení nastavené horní nebo dolní mezní hodnoty měření, průměrnou hodnotu apod. Přenos dat do počítače je možný jak pomocí Bluetooth 3,0 tak i přes USB rozhraní. Při případném pádu na zem, kterému se v provozu občas neubráníme, chrání přístroj pryžový obal, který je součástí balení.

Sondy dostupné pro přístroj Surfix Pro-X umožňují měření v rozsazích až do 30mm v režimu F a až do 3,5mm v režimu FN. Sonda s nejmenší nejistotou měření, jen 0,7µm +1% měřené hodnoty má měřicí rozsah do 0,2mm.  Zajímavou aplikací jsou ojedinělé sondy pro měření umístění ocelové výztuže v pneumatikách.  Pro tuto speciální aplikaci jsou k disposici sondy s výměnným trnem. Kromě běžných sond s různým měřicím rozsahem je možné volit i sondy se zvýšenou odolností proti kyselinám, které ocení pracovníci galvanických provozů. Pro měření za vyšších teplot je možné použít na sondu ochranný nástavec a měřit s použitím funkce ofset.

Přístroje mají menu v českém jazyce a tak je každodenní práce s přístrojem opravdu jednoduchá.

Marek Selucký, Testima s.r.o.

Informace o konferencích

26. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2017

Ve dnech 24. - 26. května 2017 se v hotelu Voroněž v Brně uskutečnil 24. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů Metal 2017. Organizátorem celé akce byla společnost Tanger s.r.o., které má již mnohaletou zkušenost s pořádáním podobných akcí. Konference byla rozdělena na šest přednáškových a na šest posterových sekcí. Zmíněný hotel disponuje několika konferenčními sály, kde probíhaly postupně přednášky každé sekce. Každý účastník konference měl tedy možnost vyslechnout tematicky zaměřené přednášky z oboru výroby železa, oceli a litiny; tváření kovů; výrobků z oceli a jejich vlastností; moderních trendů v povrchovém inženýrství; neželezných kovů a slitin a také z oboru ekonomiky a řízení metalurgické výroby. Rozdělení posterové sekce bylo ve stejném uspořádání.

Konference byla zahájena plenárními přednáškami Dr. Hasegawi Kunia z Japonska a Prof. Eberla Chrise z Německa. Po té začaly přednášky v jednotlivých sekcích. Posterová sekce se uskutečnila ve čtvrtek od 17-19 hodin a byla završena soutěží o nejlepší poster. První tři vítězové obdrželi hodnotné ceny a dále bylo předáno pět čestných uznání. Jedno z čestných uznání obdržela studentka doktorského studia na VŠCHT Michaela Fousová. Konference byla zakončena blokem přednášek v pátečních dopoledních hodinách.

V rámci doprovodného programu si účastníci konference mohli vybrat plavbu lodí po Brněnské přehradě, návštěvu Hvězdárny a planetária Brno, exkurzi v pivovaru Starobrno, nebo akční návštěvu Vědeckého parku Vida, který se nachází hned naproti hotelu Voroněž.

Středeční společenský večer a čtvrteční společná večeře pořádaná přímo v krásných prostorech hotelu Voroněž byly příjemným zpestřením celé akce.

Konference METAL 2017 měla již tradičně vysokou účast a i v tomto roce hostila více než 500 účastníků nejen z Evropy, ale i z ostatních zemí světa, a to především z Asie a afrického kontinentu. Velmi dobře zorganizovaná konference byla přínosem pro všechny zúčastněné a již teď je možné se těšit na její další ročník.

Drahomír Drahoš

Pohled do konferenčního sálu

Posterová sekce

5. mezinárodní chemicko-technologická konference

Konferencia ICCT v Mikulove tohto roku oslávila svoje malé jubileum a v dňoch 10. – 12. 4. 2017 sa konal v poradí už jej 5. ročník. Účastníkov konferencie privítal, ako to je v Mikulove zvykom, hotel Galant so svojimi prednáškovými sálami tradične pomenovanými podľa odrôd vín pestovaných v tomto vinárskom kraji.

Ako už uviedli samotný organizátori konferencie, ich cieľom je spojiť a motivovať ku spolupráci chemický priemysel spolu s akademickou sférou, vzdelávacími organizáciami ale aj s vládnymi inštitúciami. Konferencia odštartovala sériou plenárnych prednášok, po ktorých nasledovalo spoločné stretnutie u welcome drinku spojené s posterovou sekciou. Tejto sekcie sa zúčastnilo takmer 120 účastníkov s rôznymi témami ich prác, ktoré boli rozdelené do 10 podkategórii. Na záver dňa bol programovým výborom konferencie vyhlásený víťaz súťaže o najlepší poster.

Nasledujúci deň sa účastníci rozdelili do jednotlivých sál, kde mali možnosť si vypočuť množstvo zaujímavých prednášok a zapojiť sa do diskusie. V rámci každej diskusie odznelo množstvo zaujímavých dotazov ale rovnako aj  zaujímavých odpovedí a vysvetlení od odborníkov. Účastníci si mohli vybrať z rozličných druhov tém prednášok, napr. od materiálového inžinierstva a moderných kovových biomateriálov pre lekárske účely, cez petrochemické a organické technológie, ako aj biotechnológie a biorafináciu až k zpracovaniu odpadov, ochrane ovzdušia a vôd, no rovnako sa tematika dotkla aj ekonomiky chemického priemyslu. Po ukončení prednášok sa účastníci konferencie mali možnosť stretnúť na spoločenskom večery vo vinnej pivnici hotelu Galant, kde mali možnosť rozšíriť svoje diskusie, ktoré nedostali priestor v prednáškových sálach a dozvedieť sa čosi viac o téme, ktorá bola pre nich obzvlášť zaujímavá. A aby účastníkom pri ich rozvášnených diskusiách nevyschlo v hrdle, tak sa im ponúkala možnosť ochutnať z dobrých vín ponúkaných hotelom z ich vlastnej výroby. Záverečný deň konferencie sa niesol v podobnom štýle ako prechádzajúci. Samotný program konferencie bol ale obmedzený len na dopoludnie. Účastníci konferencie si mohli vypočuť posledné prednášky alebo si zvoliť alternatívny program podľa svojho gusta, či už to bol výlet na Svatý kopeček, kde sa mohli pokochať vyhliadkou na samotné mesto a okolitú krajinu alebo prehliadka mesta a jeho kultúrnych pamiatok. Po ukončení dopoludňajšej sekcie prednášok sa účastníci konferencie rozišli domov tešiac sa na nasledujúci ročník.

Tomáš Lovaši

Pohled do přednáškového sálu

Společenský večer

Pozvánka na 20.jubilejní konferenci Asociace korozních inženýrů AKI

Asociace korozních inženýrů AKI si vás dovoluje pozvat na 20. jubilejní konferenci AKI, která se bude konat od 18. - 20. října 2017 v hotelu ATOM v historické Třebíči. Účastníci konference se mohou těšit na výměnu odborných názorů v přátelském prostředí, společenský večer a velmi zajímavý doprovodný program, který zahrnuje návštěvu přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. Těšíme se na setkání.

organizační tým