Bulletin AKI

Informace o konferencích

46.Celostátní aktiv galvanizérů

Tuzemská konference Celostátní aktiv galvanizérů je každoročně na pořádu první únorové úterý v Jihlavě. Nejinak tomu bylo i v letošním roce 2013, kdy se v Kraji Vysočina konal již čtyřicátý šestý ročník. Tradičním poutním místem všech povrchářů je hotel Gustav Mahler, situovaný poblíž jihlavského Masarykova náměstí.

 Jihlava v tomto čase uvítala návštěvníky nezvykle vlídným počasím, tedy bez prudkých větrných poryvů, nadmíry sněhu a především zlověstných zledovatělých chodníků. Nepřítomnost nebezpečně kluzkých cest a schodů mně přišla náramně vhod, protože tento ročník konference jsem byl ubytován v penzionu Willa, přímo na jihlavském náměstí. Sice nenápadný, ale poklidnou rodinou atmosférou prostoupený penzion se, podle mého názoru, stal důstojným zástupcem konferenčního hotelu, který byl letos již plně obsazen prezentujícími autory.

46. ročník Celostátního aktivu galvanizérů přivítal 165 osob zastupujících 78 institucí. Z významných firem z pohledu povrchových úprav byly zastoupeny již tradičně MacDermid, Enthone, Pragochema a mnohé další. Tyto společnosti prezentovaly své služby a výrobky  ve 27 výstavních  stáncích v klášterní části hotelu. Výstavu firem přijeli podpořit i zástupci dvou odborných časopisů: TriboTechnika a Strojárstvo/Strojírenství. Akademickou sféru reprezentovala Fakulta chemické technologie VŠCHT v Praze a Fakulta strojní jak z VŠB-TU Ostrava, tak z ČVUT Praha. Podle vzoru Asociace korozních inženýrů se rovněž výbor ČSPÚ rozhodl pro letošní rok na své „domovské“ konferenci otevřít posterovou sekci. Snaha o zvýšení zájmu studentů a nabídka možnosti prezentace jejich výzkumu v oblasti povrchových úprav se však setkala pouze s rozpačitou odezvou. Výsledkem byl pouze skromný počet vyvěšených posterů. Členové výboru ale doufají, že účast studentů studujících nejen v doktorských, ale i v magisterských a bakalářských příbuzných studijních programech postupně na této konferenci poroste.  

Nosné téma letošního aktivu galvanizérů určil přípravný výbor České společnosti pro povrchové úpravy: “Rozvoj povrchových úprav po roce 2012“. Úterního úvodního slova se před blokem dopoledních přednášek ujal sám prezident České společnosti pro povrchové úpravy Ladislav Obr a následně k organizačním věcem promluvila tajemnice společnosti paní Drahomíra Mayerová. Úvodní slovo při zahájení převzal také 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný a náměstek jihlavského primátora Petr Pospíchal, kteří jednohlasně poděkovali společnosti za volbu místa konání konference v jejich krajském městě a pozvali všechny účastníky konference na návštěvu mnohých zajímavých míst v kraji.

Mezi poutavé příspěvky patřila například přednáška pana Petra Szelaga (Pragochema, Praha): ,,Specifikace odmašťovacích lázní čištěných mikrofiltrací“, pana Miroslava Valeše (VZLÚ, Praha): „Kompozitní povlak zinek-teflon“ a v neposlední řadě paní Kateřiny Kreislové (SVÚOM, Praha): „Defekty v přilnavosti elektrolytických povlaků“ a samozřejmě mnohé další. Osobním přínosem pro mne bylo vyslechnutí přednášky pana Josefa Trčky (VOP CZ s.p. Brno) na téma: „Difúze železa do elektrolyticky vyloučených zinkových povlaků“. Pro provozovatele galvanoven byla jistě podnětná přednáška pana Jindřicha Kuběny: “Co je třeba hlídat k dosažení optimální kvality vypouštěné odpadní vody“. 

Zároveň byli na tomto ročníku aktivu galvanizérů morálně oceněni odborníci za celoživotní přínos do oblasti povrchových úprav. V letošním roce si pamětní medaili z Jihlavy odvezli pan Viktor Kreibich, (ČVUT FS, Praha), Miroslav Mohyla (VŠB-TU Ostrava) a Pavel Nejedlý (GES s.r.o. Praha).

V závěru prvního konferenčního dne nejen ústy paní Hana Marková (ABF a.s. Praha) bych chtěl všechny čtenáře pravidelníku Koroze a ochrana materiálu pozvat na 7. mezinárodní veletrh povrchových úprav a finálních technologií FOR SURFACE, který se bude konat  23.-25. 4. 2013. Odborným garantem veletrhu je mimo jiné Asociace korozních inženýrů a Česká společnost pro povrchové úpravy. Obě významné sdružující organizace budou sdílet společný stánek.

Večer po prvním přednáškovém dni byl opět věnován především odborným diskuzím nad dobrým jídlem a sklenkou kvalitního moravského vína ze sklípků tamních vinařů. Studenti i jejich vedoucí z řad akademických pracovníků si zde nyní v ryze přátelském duchu vyměňovali poznatky s technologickými pracovníky z praxe a dlouze diskutovali možné aplikační možnosti plynoucí ze závěrů jejich výzkumných prací. V pozdních hodinách už docházelo k pestrému míšení témat hovorů a diskutováno bylo často i dění na české politické scéně. 

Druhý den přinesl další zajímavé přednášky: „Dodatečné úpravy oxidovaného hliníku“, kterou přednesl prezident Slovenské společnosti pro povrchové úpravy Ján Híveš, „Vady žárových zinkových povlaků“ od pana Vlastimila Kuklíka (Wiegel, Žebrák) a  nechyběla ani přednáška o problematice čištění odpadních vod z galvanizoven „Vodní hospodářství předúprav povrchů“ od Tomáše Fuky (Techneco, Praha). Celkový počet proběhlých odborných přednášek byl 26.

Aktiv galvanizérů byl ukončen exkurzí do Centra Excelence ÚTAM AV ČR umístěného v Telči.

Podobně jako předcházející Workshop „Protikorozní ochrana a její provázanost v průmyslu“, také 46. Celostátní aktiv galvanizérů přinesl mnoho témat k zamyšlení. Podnětnost jednotlivých prezentací šla odečíst z vášnivých diskuzí vzájemně osamocených skupin odborníků, které byly vždy ukončeny úsměvem a upřímným podáním ruky.

Slunná Jihlava se středečního odpoledne rozloučila s posledními účastníky aktivu a hotel Gustav Mahler a jeho konferenční sál se pro povrcháře tímto uzavřel. Nejpozději za rok zase na shledanou.

Petr Pokorný

Nositelé letošní pamětní medaile za přínos v oboru povrchových úprav s prezidentem ČSPÚ Ladislavem Obrem

39. konference s mezinárodní účastí -Projektování a provoz povrchových úprav

Hned úvodem třeba poznamenat, že vliv termínu konference na počasí ve střední Evropě a v české kotlině zvláště, by určitě stál za bližší výzkum. Zatímco v minulých letech došlo ke zlomu počasí z jarního zpět na zimní vždy mezi oběma konferenčními dny, letos si počasí přispíšilo a návrat mrazu a sněhu nainscenovalo už na časné ranní hodiny prvního konferenčního dne, takže řada účastníků měla problém vůbec se včas na zahájení konference dostavit. Konference tak pravděpodobně skýtá v sobě potenciál, jak zlomit běžně uznávaný (až na několik notorických ignorantů)  trend globálního oteplování, a zřejmě tak spasit pokud ne celé lidstvo, tedy alespoň přímořské oblasti ohrožené táním polárních ledovců.

Ani další zvýšení účastnického poplatku neodradilo nikoho od návštěvy konference a tak bylo možno na zahájení dne 13. března konstatovat, že sál hotelu Pyramida je opět plnější, než tomu bylo vloni. Příjemné je zjištění, že se auditorium zase poněkud omladilo, zájem průmyslu na zvyšování kvalifikace mladých pracovníků je jistě pozitivní a doufejme, že tento trend vydrží i do budoucna.

.Na firemních prezentacích jsme měli letos možno vidět tradiční i nové firmy: ABF Praha, ACE Trade, ASIO Brno, BVV Brno, EISENMANN (SRN), EKOL Ledeč nad Sázavou, EST+ Ledeč nad Sázavou , GALATEK Ledeč nad Sázavou, FAGUS Praha, HACH LANGE Praha, IDEAL-TRADE SERVICE Brno, KAF FACILITY Mladá Boleslav, KF Novodur Ledeč nad Sázavou, KLIPTREND Praha, KOVOLAK Ledeč nad Sázavou, KS KLIMA SERVICE Dobříš, LINDE GAS Praha, MEDIA Liberec, RSBP Ostrava, STENG Praha, STROJNÍ MONTÁŽE Praha, TECHNICOAT České Budějovice, YASKAWA CZECH Rudná u Prahy, WAGNER Praha a ZOMAPLAST Přerov.

Celkem 14. mediálních partnerů se postaralo o patřičnou propagaci celé akce a právě tady lze hledat i klíč ke stále se zvyšujícímu počtu účastníků. Možná, že pro příští jubilejní ročník by bylo dobře včas zainteresovat i Českou televizi, určitě by se našlo místo v nějaké technicky zaměřené relaci. Není mnoho akcí, které mají takovou bohatou tradici a takový záběr do různých oborů strojírenství, jako právě tato konference.

V letošním předsednictvu zasedli Ing. P. Szelag za Asociaci korozních inženýrů, Ing. L. Obr za Českou společnost pro povrchové úpravy, Ing. J. Noll za Asociaci výrobců nátěrových hmot a Ing. P. Strzyž za Asociaci českých a slovenských zinkoven.

V úvodním slovu Dr. Jelínková připomněla pozoruhodnou tradici konání těchto konferencí a pozvala všechny účastníky na příští, jubilejní 40. konferenci.

Dobře volená taktika, zajišťující naplnění sálu od první přednášky, je založena na oblibě na jedné straně vysoce odborného a na druhé straně popularizujícího pojetí, s nímž prof. P. Nováka (VŠCHT Praha) dovede zaujmout posluchače. Není tajemstvím, že právě tato úvodní přednáška je jedním z důležitých momentů, kvůli nimž se lidé na konferenci těší. Ani letos nebyl nikdo zklamán. Dokonce asi všichni došli k názoru, že právě téma „Bludy, omyly a polopravdy v korozi kovů“ je pro prof. Nováka v posledních letech typické a dalo by se shrnout pod slogan „Jen blbcovi je vše naprosto jasné“. Prof. Novák v účastnících posiluje vědomí, že pochybovat je nejen správné, ale dokonce pro vzdělané lidi povinné. Heslo, které jsme kdysi mívali na stěně laboratoře u prof. Jenšovského „Žádný učený z nebe nespadl, zato pitomce jako by shazovali“ by se asi v současné době plné dobře placených nedouků a záhadologů dobře vyjímalo na nejedné budově. Prof. Novák možná řadě účastníků připomněl chvíle, kdy i oni byli nuceni bojovat s nevědomostí a laciným hledáním senzací.

Následoval první blok přednášek, který uvedl Mgr. Ferkel ze společnosti KAF Facility přednáškou o možnostech omezení smetivosti v procesech lakování. G. Hájek ze společnosti EST+ prezentoval novou řadu vzduchových stříkacích pistolí, které firma uvádí na trh právě v tomto roce. Ing. Novák ze společnosti MEDIA Liberec nám přiblížil aktuální rozvoj společnosti včetně její expanze na zahraniční trhy, konkrétně do Ruska a uvedl novinky v technologii stříkání vícekomponentních nátěrových hmot.

Tradičním přednášejícím specializovaným na legislativu je Ing. Krayzel. Tentokrát si vybral téma „Dopady nových předpisů v ochraně ovzduší na provozy povrchových úprav“. Podobně i MUDr. Trávníčková se věnovala legislativě, tentokrát v přednášce „Přehled předpisů k ochraně zdraví“. Přednášku, zaměřenou na úspory energie v procesu lakování přednesl Mgr. Reisinger mladší.

Odpolední blok přednášek zahájil Ing. Obr z ČSPÚ s přednáškou nazvanou „Vstup do technologie povrchových úprav“.  Další technologickou přednáškou navázala Ing. Banýrová a seznámila nás s prováděním technologických zkoušek a praktickými ukázkami technologií ve firmě Galatek. Výrobní program firmy Wagner prezentoval Ing. Franz. Ing. Laciný publikoval ve sborníku některé aplikace, které fa. STENG instalovala v leteckém průmyslu, konkrétně v podniku AERO Vodochody. Novou progresivní technologii čištění odpadních vod z procesů povrchových úprav kovů s použitím nanočástic železa představila Ing. Matysíková za společnosti ASIO. Ing. Náse (ČIŽP OI Praha) se věnoval problematice odpadních vod v provozech povrchových úprav. Možnosti robotizace procesů v lakovnách s využitím robotů fy. YASKAWA Czech uvedla ve své přednášce Ing. Mironovová. S výsledky výzkumu SVÚOM zaměřenými na vady nátěrů z hlediska jejich příčin a hodnocení nás seznámila Ing. Geiplová . Do oblasti mechanických předúprav z hlediska technologie a praxe zamířila ve své přednášce doc. Brezinová z TÚ Košice.

Druhý konferenční den za předsednictví Ing. Strzyže a Ing. Szelaga zahájil Ing. Brejcha (LETOV letecká výroba) s přednáškou „Trendy v povrchové úpravě kovových dílů v letecké výrobě“ a provedl tak i úvod k odpolední exkurzi, směřující právě do tohoto letňanského závodu. Ing. Szelag (Asociace korozních inženýrů) nám ukázal možnosti použití zinksilikátových nátěrů v oblasti restaurování památek. Téma restaurování zaznělo i v přednášce Ing. Stoulil (VŠCHT Praha), který se věnoval hodnocení permeability akrylátových povlaků. Technologii CRYOCLEAN snow používanou v lakovnách plastů nám prezentoval Ing. Borek ze společnosti LINDE GAS. Požadavky na výběr osobních pracovních ochranných oděvů se zabývala Ing. Böswartová z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Ing. Strzyž zastupující na konferenci Asociaci českých a slovenských zinkoven uvedl projekty žárově zinkovaných konstrukcí oceněných cenami v rámci soutěže International Galvanizing Awards 2012.

Přednášky druhé konferenčního dne uzavřely ty, které se věnovaly bezpečnosti práce v lakovnách, a to přednáška Ing. Kratochvíla (KRASO) o výbuších hořlavých plynů, par a prachů v lakovnách a přednáška Ing. Svobody (Strojírenský zkušební ústav Ostrava) o bezpečnosti provozovaných lakoven ve vztahu k platné legislativě.

Po chutném obědě se mobilní i na autobuse závislí účastníci konference přesunuli do Prahy - Letňan, kde je čekala exkurze do podniku LETOV letecká výroba s možností podívat se do tamních provozů povrchových úprav a navštívit tak 2 lakovny a 2 galvanické linky provozované tímto tradičním výrobcem letecké techniky.

Ani letos nebyli účastníci konference zklamáni společenským večerem. Riziko spojené s plavbou po Vltavě organizátoři v tomto roce nepodstoupili, vsadili na „klasiku“ a tak jsme se navečer prvního konferenčního dne všichni pěkně sešli v „Pekle“, tj. vinárně v areálu Strahovského kláštera, kde jsme byli hosty už i v minulosti. Sázka na „Peklo“ organizátorům vyšla – zatímco venku byla „psí“ zima, v „Pekle“ bylo příjemné teplo a pohoda byla posilována hojným jídlem a pitím. Řada účastníků se raději do budoucna rozhodla hřešit s výhledem na pobyt v takovémto pekle, než aby riskovali bůhví jaké počasí na nebeské výši.

Určitě si opět zaslouží absolutorium pořadatelský kolektiv, i když letos byl oslaben - nejmladší z pořadatelského rodu, Zuzka, byla tou dobou na studijním pobytu ve švédském Jönköpingu. Nicméně byla stále přítomna nejen duchem, ale i prostřednictvím Skype, takže jsme se mohli spolu podělit nejen o zážitky z konference, ale i porovnat počasí, které bylo tou dobou v severském Švédsku dokonce přívětivější než ve středoevropské Praze.

Kapitolou samou pro sebe se stává Hotel Pyramida, tradiční místo konání konference. Zatímco minulý rok jsem si stěžoval na macešský přístup k internetu, odepřený těm, co v hotelu nebyli ubytováni, letos hotel přitvrdil a nabízel internet za 350,- Kč/24 hod. i ubytovaným. Téměř za tuto částku mám ADSL přístup k internetu na celý měsíc, a to hotel určitě tak draze internet neplatí. Vrcholem je ovšem hotelová televize, která volně šířený program ČT24 má v nabídce hotelových programů pouze s příplatkem (!).

Zde je zřejmé, že hotel je zaměřen na jinou klientelu. Party zahraničních pubescentů na chodbách, u snídaně a při recepci jsou toho jasným důkazem. V jejich přítomnosti sice člověk duševně omládne, ale také si uvědomí, že tento hotel asi pro pracující na služební cestě, což účast na konferenci určitě je, není to „pravé ořechové“. Tak jen doufám, že nedobré hotelové služby nebudou mít dopad na klientelu konference, tím spíše, že napřesrok nás čeká jubilejní, už čtyřicátá!

Ať se jejím organizátorkám daří v přípravě co nejlépe!

Jiří Sikač

Konference se letos zúčastnilo více než 200 odborníků

XX. International Student's Day of Metallurgy

V termínu 14. – 16. března 2013 se konal jubilejní 20. ročník tradičních Mezinárodních studentských dnů metalurgie (ISDM), tentokrát v polském Krakově. Tato konference navazovala na dvacetiletou historii započatou v roce 1993 na základě iniciativy německých a rakouských technických univerzit. Postupem let se tato akce rozšířila i za hranice německy mluvících zemí a začali se jí účastnit také studenti z polských, českých, slovenských, maďarských či ukrajinských technických vysokých škol. České a slovenské školy byly letos zastoupeny VŠCHT Praha, VŠB-TU Ostrava a TU Košice.

ISDM 2013 se (dle organizátorů) zúčastnilo přes 200 studentů ze 14 univerzit a 11 zemí. Celkově bylo na programu kolem 30 přednášek rozdělených do několika sekcí (např. Metal Casting and Forming, Materials Engineering, Welding, Surfaces & Corrosion). Přednášky se většinou nesly ve velmi komorní atmosféře bez rozsáhlejších diskuzí a umožnily studentům vyzkoušet si, často poprvé, veřejné prezentování svých výsledků. Již tradiční součástí konference je tzv. Contact Fair – setkání se sponzory, kteří nabízí (především německým a rakouským) studentům možnost praxe, stáže či budoucího zaměstnání. Pro účastníky bylo také připraveno hned několik exkurzí, například do ocelárny AcelorMittal, výrobny měděných a hliníkových drátů TELE–FONIKA Kable či závodu Valeo, který produkuje komponenty pro automobilový průmysl.

Společenským vrcholem byla galavečeře konaná v Muzeu japonského umění a technologie Manggha, kde byl pro účastníky připraven slavnostní přípitek a velmi bohatý raut. Během večera předali zástupci jednotlivých účastnických univerzit drobné dary krakovskému organizačnímu týmu a závěrem byla předána organizační štafeta studentům z technické univerzity v německém Clausthalu, místě konání ISDM 2014.

Ačkoli byla oproti dřívějším ročníkům (konaným v rakouském Leobenu a německém Freibergu) konference ISDM 2013 o poznání méně honosná, splnila do posledního bodu své poslání – potkávat nové lidi a rozšiřovat své (nejen vědecké) obzory.

Jiří Rapouch

Přednáškový sál

Společenský večer

Změny v legislativě a normalizaci

Nové technické normy ve 4. čtvrtletí 2012

Následující díl seriálu o novinkách v technické normalizaci bude tentokrát věnován převážně období od října do prosince 2012. V této době vyšlo ve sledovaném oboru celkem pět norem, z toho jedna překladem a čtyři oznámením ve Věstníku ÚNMZ. Tento nižší počet umožňuje zmínit se i o alespoň jedné normě vydané v prvním čtvrtletí 2013, které naopak bylo na novinky velice bohaté.

Významnou novinkou je revidovaná ČSN EN ISO 9227 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou. Přejímaná norma byla v ISO vypracována jako „minor revision“, takže by se zdálo, že žádné zvláštní novinky nebude obsahovat. V novém vydání se však skrývá jisté „čertovo kopyto“, které se týká ověřování korozní agresivity komor. Podle předchozího vydání při ověřování agresivity nesměly být v komoře umístěny jiné vzorky než referenční. V novém vydání je stanoveno, že během ověřování musí být zkušební komora zaplněna modelovými vzorky z inertních materiálů (např. plastu nebo skla).

Toto ustanovení se na mezinárodní úrovni nesetkalo s příznivým přijetím a norma již byla navržena do revize. Představou navrhovatele je, že by se ověřování provádělo během zkoušení skutečných vzorků a modelové vzorky by se používaly jenom v případě, že momentálně žádná zkouška nebude probíhat. To by znamenalo, že komora nebude ověřením po určitou dobu blokována pro běžný provoz. Uvidíme tedy, jak bude příslušný úkol v ISO postupovat a kdy se dočkáme výsledku. Pracovní návrh revidované normy již byl prezentován a na zasedání ISO/TC 156/WG 7 ve dnech 11.-13. 6. 2013 v Berlíně bude pravděpodobně jedním z hlavních bodů jednání. Ve SVÚOM s.r.o. byla korozní agresivita zkušebních komor ověřována všemi dosud uvedenými způsoby:

-              expozice pouze referenčních vzorků,

-              expozice referenčních vzorků + inertních vzorků,

-              expozice referenčních vzorků + skutečně zkoušených vzorků.

Porovnání výsledků bude publikováno v některém z dalších čísel KOM.

Oznámením ve Věstníku ÚNMZ byly převzaty čtyři evropské normy, formálně vzato však u třech z nich nejde o normy, ale o technické specifikace CEN. Všechny se týkají nátěrů na dřevě.

Status evropské normy má ČSN EN 927-3 (67 2010) Nátěrové hmoty – Povlakové materiály a povlakové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 3: Zkouška přirozeným stárnutím. Jde o revizi, proti předchozímu vydání byly doplněny údaje o preciznosti a při mřížkové zkoušce je povoleno použití řezného nástroje s vícenásobným ostřím.

Další tři dokumenty mají status technické specifikace CEN a do soustavy ČSN byly převzaty jako předběžné české technické normy (ČSN P). Jde o tyto dokumenty:

ČSN P CEN/TS 16358 (67 2011) Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Hodnocení vzduchových bublinek v nátěrovém filmu

ČSN P CEN/TS 16359 (67 2012) Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Hodnocení odolnosti nátěrů na dřevě proti tvoření skvrn způsobených suky

ČSN P CEN/TS 16360 (67 2013) Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Hodnocení schopnosti nátěru přizpůsobit se deformaci dřevěného podkladu při vtlačování

Technické specifikace CEN jsou vydávány s počáteční platností tří let. Po dvou letech budou členové CEN požádáni o sdělení připomínek a o stanovisko, zda příslušná CEN/TS může být převedena na evropskou normu. U těchto specifikací lze předpokládat, že v případě přeměny na EN by byly zařazeny do souboru EN 927. Povinností členů CEN je oznámit existenci CEN/TS a vhodným způsobem je zpřístupnit, až do převodu na EN však není povinnost rušit případné konfliktní národní normy.

Stejným způsobem byly vypracovávány i CEN/TS 16498 a CEN/TS 16499, u obou již proběhlo závěrečné hlasování. Opět jde o nátěry na dřevě, konkrétně o hodnocení vzniku skvrn způsobených kyselinou tříslovou a o odolnost nátěrů na dřevě proti slepení.

Z norem vydaných v prvním čtvrtletí 2013 bude vhodné zde v předstihu upozornit na vydání jedné z nich, jejíž použití bude opravdu široké. V únoru 2013 byla vydána ČSN EN ISO 13076 (67 3011) Nátěrové hmoty – Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrů. Účelem této normy je sjednotit požadavky na osvětlení a postup pro vizuální hodnocení znehodnocených ploch, míst nebo jiných defektů na nátěrech nebo v nich (nevztahuje se na vizuální porovnávání barevných odstínů). Tyto požadavky bylo dříve nutno specifikovat jednotlivě v každé normě, kde se vizuální hodnocení používá (o tom, že je jich hodně, svědčí přehled v příloze A této nové normy, který uvádí celkem 37 norem). Odkazy na tuto normu se ve vypracovávaných normách ISO začaly objevovat už před jejím oficiálním vydáním a v budoucnu je lze předpokládat v každé nové či revidované normě, kde to bude účelné.

Nejdůležitější ustanovení z jinak celkem krátké normy jsou specifikace hodnocení v přirozeném denním světle při intenzitě osvětlení povrchu nátěru nejméně 2 000 lx a při umělém osvětlení, kdy je předepsána intenzita nejméně 750 lx. Pro rozhodčí účely je vždy předepsáno hodnocení při umělém osvětlení. Důležité je, že jako zdroj světla je předepsána zářivka s barvou světla označovanou 965, což odpovídá teplotě chromatičnosti 6 500 K a stupni podání barev 9. Podle zkušenosti SVÚOM jsou tyto zářivky na trhu k dispozici a v akreditované laboratoři již bylo takového osvětlení instalováno a ověřeno kalibrovaným měřidlem (Obrázky 1 – 2).

Informace o vydání nových ČSN jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách ÚNMZ (www.unmz.cz). Podrobnější informace o jednotlivých normách z oboru koroze a ochrany proti korozi mohou případní zájemci získat v Centru technické normalizace SVÚOM, s.r.o. (www.svuom.cz), popř. u zpracovatele příslušné normy.

Pavel Dušek

Obr. 1 - Vizuální hodnocení vzorků nátěrových systémů

Obr. 2 - Instalace vhodného zdroje osvětlení a ověření intenzity světla kalibrovaným měřidlem