KURZY | Korózny inžinier 2024

Základní informace

V spolupráci so Spoločnosťou pre povrchové úpravy (SSPÚ) sa na Slovensku organizuje v roku 2024 na FCHPT STU v Bratislave kurz Korózny inžinier.

Dvojsemestrálny kurz prináša účastníkom vzdelanie v odbore korózie a protikoróznej ochrany. Poldňové sekcie zahŕňajú základy anorganickej chémie a koróznych procesov, typy korózneho napadnutia, vlastnosti jednotlivých konštrukčných materiálov, postupy protikoróznej ochrany. Dôraz sa kladie na aplikačnú časť kurzu, kde sa poslucháči zoznámia so žiarovými, galvanickými a organickými povlakmi, katódovou ochranou, koróziou v energetike, petrochémii, v betóne, v pôde atď.

Teoretická časť kurzu je zabezpečená pracovníkmi z akademickej oblasti (FCHPT STU v Bratislave, SAV v Bratislave a VŠCHT v Prahe). Aplikačná časť kurz je vyučovaná odborníkmi z praxe (SVÚOM, Pragochema, NALCO Champion ai.) Z celkových 120 hodín tvoria 104 hodín prednášky a 16 hodín praktiká. Kurz sa koná vo štvrtok v trojtýždňovom intervale od januára do novembra 2024 od 9:00 do 17:00. Teoretická aj praktická časť sa uskutočňuje na FCHPT STU v Bratislave.

Po absolvovaní kurzu je možné získať certifikát Korozní inženýr podľa Std-401 APC. Viac informácií nájdete na stránke https://www.apccz.cz/cz/certifikacni-programy/koroze-a-protikorozni-ochrana.

Túto certifikáciu v súčasnosti vyžadujú niektoré štátne inštitúcie v ČR pre účasť vo verejnom obstarávaní, napríklad: Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správa železnic (SŽDC).

Cena kurzu: 1500 € nebo 36 000 Kč bez DPH

Cena za skúšku a certifikáciu: 500€ nebo 12 000 Kč bez DPH

Finančné náklady na kurz môžu byť hradené z Fondu na podporu vzdelávania zamestnancov Európskej únie.

Ponuka množstevnej zľavy (2 a viac účastníkov) 10 %. Pro členy AKI a SSPÚ ponúkame zľavu 5 %.

Jak se stát členem AKI naleznete zde.

Ako sa stať členom SSPÚ nájdete tu.

Storno podmienky – do 7 dní pred otvorením kurzu 0%.


Termín otvorenia kurzu: 18. 1. 2024

Registrační formulář
The Captcha image
Organizační struktura

Organizačné záležitosti, informácie:

doc. Ing. Matilda Zemanová, Ph.D., matilda.zemanova@stuba.sk, +421 9 18674 46 Ing. Bc. Anna Knaislová, Ph.D., kurzy@aki-koroze.cz, anna.knaislova@vscht.cz, +420 605 765 560

Program a štruktúra:

Ing. Václav Šefl, Ph.D., vaclav.sefl@vscht.cz, +420 220 446 136

Prednášajúci:

 

 • prof. Ing. Ján Híveš, Ph.D.
 • doc. Ing. Matilda Zemanová, Ph.D.
 • doc. Ing. Jan Stoulil, Ph.D.
 • Ing. Petr Szelag
 • Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D.
 • Ing. Ladislav Obr, CSc.
 • Prof. Ing. Ivan Hudec, Ph.D.
 • Ing. Maroš Meliš
 • Ing. Matúš Žemlička, Ph.D.
 • doc. Ing. Jan Macák, CSc.
 • Ing. Václav Šefl, Ph.D.
 • doc. Ing. Tomáš Prošek, Ph.D.
 • doc. Mgr. Maroš Halama, Ph.D.
 • Ing. Martin Vosecký, Ph.D.
 • doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D.

 

Sylabus kurzu
Dokončí sa