Časopis KOM

Výzkumné články

Vývoj nového typu částečně difúzního povlaku na bázi hliníku pro oceli používané v energetice
Mlnařík J., Cízner J.
2009, 53 (4), 77–82

Citace (ACS): Mlnařík, J.; Cízner, J. Vývoj nového typu částečně difúzního povlaku na bázi hliníku pro oceli používané v energetice. Koroze a ochrana materiálů 2009, 53 (4), 77–82.

Citace (ISO): Mlnařík, J.; Cízner, J. Vývoj nového typu částečně difúzního povlaku na bázi hliníku pro oceli používané v energetice. Koroze a ochrana materiálů 2009, vol. 53, no. 4, p. 77–82.

Jednou z metod ochrany materiálů proti vysokoteplotní korozi je tzv. difuzní hliníkování, kdy je povrch materiálu sycen hliníkem, který vytváří intermetalický povlak s výrazně vyšší korozní odolností, než je u základního materiálu. Konvenčně se takovéto povlaky provádí u austenitických ocelí a niklových slitin různými typy CVD metod, jako například alitací (žíháním v zásypu obsahujícím práškový hliník). V rámci evropského projektu PARTICOAT je řešen vývoj nového typu částečně difuzního povlaku na bázi hliníku, který se má skládat z difuzní intermetalické vrstvy a ze svrchní vrstvy zoxidovaných hliníkových mikročástic s bariérovým účinkem. Povlak bude velmi jednoduše aplikovatelný nástřikem, ponorem nebo nátěrem s následným tepelným zpracováním. V tomto příspěvku budou popsány první zkušenosti s přípravou difuzních povlaků alitací, a novým postupem PARTICOAT.
Negativní vliv úletů katalyzátorů na korozní odolnost kondenzátorů pro výrobu kyseliny dusičné
Stoulil J. a spol.
2009, 53 (4), 83–84

Citace (ACS): Stoulil, J.; et al. Negativní vliv úletů katalyzátorů na korozní odolnost kondenzátorů pro výrobu kyseliny dusičné. Koroze a ochrana materiálů 2009, 53 (4), 83–84.

Citace (ISO): Stoulil, J.; et al. Negativní vliv úletů katalyzátorů na korozní odolnost kondenzátorů pro výrobu kyseliny dusičné. Koroze a ochrana materiálů 2009, vol. 53, no. 4, p. 83–84.

Korozní rychlost materiálu kondenzátorů pro výrobu kyseliny dusičné mohou významně ovlivnit částice kovů uvolněných z katalyzátorů. V rámci této práce byly zkoumány příčiny havárie kondenzátoru a provedeny laboratorní zkoušky. Korozní rychlost oceli 304L se může zvýšit o několik řádů při kontaktu i s malou plochou katalyzátorového kovu.

Kompletní číslo

2009 (53)-4 (kompletní číslo)
AKI
2009, 53 (4)