Časopis KOM

Výzkumné články

2009 (53)-2 (kompletní číslo)
AKI
2009, 53 (2)
Korozní odolnost betonů s náhradou slínku minerálními příměsmi
Rovnaníková P. a spol.
2009, 53 (2), 26–30

Citace (ACS): Rovnaníková, P.; et al. Korozní odolnost betonů s náhradou slínku minerálními příměsmi. Koroze a ochrana materiálů 2009, 53 (2), 26–30.

Citace (ISO): Rovnaníková, P.; et al. Korozní odolnost betonů s náhradou slínku minerálními příměsmi. Koroze a ochrana materiálů 2009, vol. 53, no. 2, p. 26–30.

V posledních letech je věnována pozornost snižování emisí CO2 při výrobě cementu, a to jak cestou zefektivnění pálícího procesu, tak i úsporou slínku jeho náhradou alternativními silikátovými pojivy. Příspěvek popisuje mechanické vlastnosti a korozní odolnost betonů s náhradou 40 % slínku elektrárenským popílkem z vysokoteplotního spalování nebo struskou. U těchto betonů byla studována korozní odolnost v kapalných a plynném prostředí (sírany, hořečnaté ionty, amonné ionty, HCl, CO2(g), destilovaná voda). V příspěvku jsou prezentovány výsledky studia mechanických vlastností po 60denním uložení zkušebních těles v různých korozních prostředích a korozní odolnosti betonů.
Nesoudržnost vrstvy práškového laku s kovovým podkladem u balkónových výplní
Dobřický J.
2009, 53 (2), 31–33

Citace (ACS): Dobřický, J. Nesoudržnost vrstvy práškového laku s kovovým podkladem u balkónových výplní. Koroze a ochrana materiálů 2009, 53 (2), 31–33.

Citace (ISO): Dobřický, J. Nesoudržnost vrstvy práškového laku s kovovým podkladem u balkónových výplní. Koroze a ochrana materiálů 2009, vol. 53, no. 2, p. 31–33.

Práce je zaměřena na degradaci práškového lakování ocelových plechů sloužících jako výplně balkónového zábradlí v exteriéru bytového domu. Měřeny byly tloušťky vrstvy laku vířivými proudy a metalografi cky na hranách plechu. Byly stanoveny příčiny loupání laku z výplní a podkorodování lakové vrstvy. Byla konstatována důležitost ošetření plechu konverzní vrstvou zinkového fosfátu před nanesením laku. Navržena náprava současného stavu a vzhledu popisovaných balkónů.