Časopis KOM

Výzkumné články

Korozní odolnost povrchových úprav proti působení chemických rozmrazujících látek
Benešová J. a spol.
2008, 52 (4), 73–78

Citace (ACS): Benešová, J.; et al. Korozní odolnost povrchových úprav proti působení chemických rozmrazujících látek. Koroze a ochrana materiálů 2008, 52 (4), 73–78.

Citace (ISO): Benešová, J.; et al. Korozní odolnost povrchových úprav proti působení chemických rozmrazujících látek. Koroze a ochrana materiálů 2008, vol. 52, no. 4, p. 73–78.

V příspěvku jsou uvedeny výsledky zkoušky korozní odolnosti povrchových úprav nátěrovými systémy a žárovým zinkovým povlakem proti působení chemických rozmrazovacích látek. Cyklické ponorové zkoušky byly prováděny postupem podle požadavku MD - ŘSD TP 19 v modelovém zařízení. Po expozici vzorkù v podmínkách zkoušky nedošlo k významným projevùm degradace nátěrových systémů a ke snížení přilnavosti k podkladovému materiálu. Po 3000 h expozice nedošlo k prokorodování zinkového povlaku o tloušťce 70 μm na podkladovou ocel. Průměrná korozní rychlost zinku v podmínkách zkoušky byla 90 g.m-2/1 000 h expozice, resp. 12,5 μm/1 000 h expozice.

Případové studie

Koroze výměníku pro ohřev zemního plynu
Dobřický J.
2008, 52 (4), 79–80

Citace (ACS): Dobřický, J. Koroze výměníku pro ohřev zemního plynu. Koroze a ochrana materiálů 2008, 52 (4), 79–80.

Citace (ISO): Dobřický, J. Koroze výměníku pro ohřev zemního plynu. Koroze a ochrana materiálů 2008, vol. 52, no. 4, p. 79–80.

Předmìtný výměník je stojatá válcová nádoba o průměru 273 mm, vysoká 2 112 mm, plášť, dna i trubkovnice jsou vyrobeny z oceli jakosti 11418.1. Uvnitř jsou svisle umístěny trubky ve tvaru U. V našem případě bylo použitu bezešvých trubek o rozměru 22/3,2 mm z ocele jakosti 12021.1. Trubky jsou do trubkovnice upevněny pevnostním kalíškovým svarem s krycím koutovým svarem a za svarem byly trubky mírně rozválcovány na vymezení vůle mezi trubkou a trubkovnicí. Toto mírné rozválcování se běžně provádí, jeho důvodem je zamezení vzniku štěrbiny mezi trubkou a trubkovnicí. Trubkovnice je v aparátu umístěna nahoře, neboli trubky na ní v podstatě „visí”.