Časopis KOM

Výzkumné články

Využití elektrochemického šumu pro zachycení iniciace lokalizovaných forem koroze
Kouřil M. a spol.
2008, 52 (2), 26–30

Citace (ACS): Kouřil, M.; et al. Využití elektrochemického šumu pro zachycení iniciace lokalizovaných forem koroze. Koroze a ochrana materiálů 2008, 52 (2), 26–30.

Citace (ISO): Kouřil, M.; et al. Využití elektrochemického šumu pro zachycení iniciace lokalizovaných forem koroze. Koroze a ochrana materiálů 2008, vol. 52, no. 2, p. 26–30.

Práce se zabývá studiem využitelnosti elektrochemického šumu pro detekci a popis průběhu a zejména iniciace lokalizovaných dějů v systému korozivzdorná ocel–roztok chloridů. Hlavní pozornost byla zaměřena na korozivzdornou ocel typu AISI 316L, která je velmi rozšířeným materiálem v průmyslových aplikacích, ale také v medicíně. Metoda elektrochemické šumu prokázala v řadě případů vyšší citlivost k detekci počáteční fáze lokalizované koroze v porovnání s klasickými stejnosměrnými metodami, jejichž postup je zanesen i do norem. Vyšší citlivost prokázal elektrochemický šum například pro indikaci průrazového potenciálu oceli AISI 316L ve fyziologickém roztoku. Při hledání kritické koncentrace FeCl3 pro iniciaci štěrbinové i bodové koroze. Klasické metody mají v tomto případě až 10x nižší citlivost.

Technologické zajímavosti a články z praxe

Defektoskopie na odsirovacich jednotkach elektraren a teplaren
Beránková M. a spol.
2008, 52 (2), 31–35

Citace (ACS): Beránková, M.; et al. Defektoskopie na odsirovacich jednotkach elektraren a teplaren. Koroze a ochrana materiálů 2008, 52 (2), 31–35.

Citace (ISO): Beránková, M.; et al. Defektoskopie na odsirovacich jednotkach elektraren a teplaren. Koroze a ochrana materiálů 2008, vol. 52, no. 2, p. 31–35.

První odsiřovací linka byla uvedena do provozu na podzim v roce 1994 a v roce 1998 byly již odsířeny všechny elektrárny a teplárny v České republice. Zásadními faktory kvalifikovaného rozhodování o opravách resp. výměně částí odsiřovacích linek je znalost aktuálního stavu provozovaného zařízení a znalost dominantních procesů degradace jeho užitných vlastností. K získání těchto znalostí významně přispívá materiálová diagnostika aktuálního stavu zařízení ve stanovených intervalech.