Časopis KOM

Výzkumné články

Stanovení korozní agresivity vnitřních prostředí historických budov
Kreislová K. a spol.
2007, 51 (2), 37–42

Citace (ACS): Kreislová, K.; et al. Stanovení korozní agresivity vnitřních prostředí historických budov. Koroze a ochrana materiálů 2007, 51 (2), 37–42.

Citace (ISO): Kreislová, K.; et al. Stanovení korozní agresivity vnitřních prostředí historických budov. Koroze a ochrana materiálů 2007, vol. 51, no. 2, p. 37–42.

Údaje o korozní agresivitě vnitřních prostředí památkových objektů a muzeí mají rozhodující význam pro dlouhodobé uložení předmětů kulturního dědictví. Klasifikace korozní agresivity vnitřních prostředí a metody jejího stanovení jsou předmětem normy ESN ISO 11844. Metoda stanovení korozních rychlostí impedančním měřením je vhodná pro trvalé nebo opakované sledování korozního napadení. Výsledky získané v různých historických budovách současně s expozicí kovových materiálů reprezentujících pro tato prostředí obvyklé kovy ukazují na význam sledování této charakteristiky vnitřních prostředí.

Případové studie

Koroze agresívních spojů
Sedlaříková M. a spol.
2007, 51 (2), 33–36

Citace (ACS): Sedlaříková, M.; et al. Koroze agresívních spojů. Koroze a ochrana materiálů 2007, 51 (2), 33–36.

Citace (ISO): Sedlaříková, M.; et al. Koroze agresívních spojů. Koroze a ochrana materiálů 2007, vol. 51, no. 2, p. 33–36.

Při výzkumu alkalických akumulátorů nové konstrukce bylo pozorováno korozní napadení spojů ocel–plast vytvořených lepením, a to v místě namáhaném záporným elektrochemickým potenciálem. Toto chování bylo potvrzeno modelovými pokusy na spojích pmma–ocel, lepených epoxydovým lepidlem. Současně byl pozorován růst tvrdosti oceli při záporném potenciálu. Byla vyslovena domněnka, podle které je snížení pevnosti způsobeno pronikáním vodíku do oceli a z toho plynoucí expansí výrobku. V jejím důsledku je potom spoj namáhán střihem.

Diskuzní fórum

Koroze po česku
Chott J.
2007, 51 (2)