Časopis KOM

Výzkumné články

Vliv strukturního stavu na korozní chování biodegradovatelné hořčíkové slitiny
Čížová H. a spol.
2006, 50 (3), 51–54

Citace (ACS): Čížová, H.; et al. Vliv strukturního stavu na korozní chování biodegradovatelné hořčíkové slitiny. Koroze a ochrana materiálů 2006, 50 (3), 51–54.

Citace (ISO): Čížová, H.; et al. Vliv strukturního stavu na korozní chování biodegradovatelné hořčíkové slitiny. Koroze a ochrana materiálů 2006, vol. 50, no. 3, p. 51–54.

Příspěvek shrnuje výsledky zkoumání komerční hořčíkové slitiny AZ91 z hlediska použití jako biodegradovatelného lékařského implantátu. Srovnáním rychlostí degradace a chování této slitiny v různých stavech bylo zjištěno, že výrazný vliv na rychlost degradace má pouze obsah železa ve slitině. Vliv tváření slitiny je daleko méně patrný. Bylo zjištěno, že obsah železa ve slitině je nutné oproti současnému stavu zvýšit tak, aby byla dosažena žádoucí rychlost odbourávání materiálu v organismu.

Případové studie

Problematika skladování a přepravy 50% roztoku NaOH a KOH
Chott J.
2006, 50 (3), 55–57

Citace (ACS): Chott, J. Problematika skladování a přepravy 50% roztoku NaOH a KOH. Koroze a ochrana materiálů 2006, 50 (3), 55–57.

Citace (ISO): Chott, J. Problematika skladování a přepravy 50% roztoku NaOH a KOH. Koroze a ochrana materiálů 2006, vol. 50, no. 3, p. 55–57.

Změna výrobní koncentrace roztoků NaOH a KOH ze 40 % na 50 % a zvýšení požadavků na jejich čistotu si vynutily změny materiálového řešení zařízení pro jejich skladování a přepravu. Podrobněji je popsán konkrétní problém s kontaminací 50% NaOH sírou při přepravě v opryžované železniční cisterně.
Povrchová ochrana potrubních mostů po 11 letech
Graeber P.
2006, 50 (3), 58–59

Citace (ACS): Graeber, P. Povrchová ochrana potrubních mostů po 11 letech. Koroze a ochrana materiálů 2006, 50 (3), 58–59.

Citace (ISO): Graeber, P. Povrchová ochrana potrubních mostů po 11 letech. Koroze a ochrana materiálů 2006, vol. 50, no. 3, p. 58–59.

Korozní stav ocelových konstrukcí potrubních mostl v některých podnicích není nejlepší. Odborné zhodnocení je základem pro plánovanou obnovu povrchové ochrany těchto konstrukcí. Určení vhodného nátěrového systému s důslednou kontrolní činností při realizaci se ukazuje být výhodnou investicí k zajištění dlouhodobé životnosti povrchové ochrany a tím i celé ocelové konstrukce potrubních mostů.

Diskuzní fórum

Pointting
Kalabisová E.
2006, 50 (3)