Časopis KOM

Výzkumné články

Průmyslové aplikace anodické ochrany v ČR
Novák P. a spol.
2006, 50 (1), 7–13

Citace (ACS): Novák, P.; et al. Průmyslové aplikace anodické ochrany v ČR. Koroze a ochrana materiálů 2006, 50 (1), 7–13.

Citace (ISO): Novák, P.; et al. Průmyslové aplikace anodické ochrany v ČR. Koroze a ochrana materiálů 2006, vol. 50, no. 1, p. 7–13.

Anodická ochrana je úspěšně používána v České republice více než 25 let. Za tuto dobu byla aplikována na šest různých korozních systémů a na více než 70 objektů. U nejčetnějších aplikací (v koncentrované kyselině sírové a hydroxidu sodném) je důsledkem anodické ochrany zlepšení ochranných účinků samovolně vznikající pasivní vrstvy anodickou polarizací, nikoli pasivace aktivně korodujícího povrchu. To zvyšuje bezpečnost systémů anodické ochrany, protože nehrozí nebezpečí aktivace, a také nejsou problémy s pasivací chráněného povrchu proudem z vnějšího zdroje.

Diskuzní fórum

Časopis KOM letos jubiluje
Sikač J.
2006, 50 (1)