Časopis KOM

Výzkumné články

Dočasná ochrana povlakmi Zn pripravenými technológiou tryskania
Brezinová J.
2005, 49 (3), 50–54

Citace (ACS): Brezinová, J. Dočasná ochrana povlakmi Zn pripravenými technológiou tryskania. Koroze a ochrana materiálů 2005, 49 (3), 50–54.

Citace (ISO): Brezinová, J. Dočasná ochrana povlakmi Zn pripravenými technológiou tryskania. Koroze a ochrana materiálů 2005, vol. 49, no. 3, p. 50–54.

Príspevok prezentuje aktuálne výsledky výskumu, ktorý bol orientovaný na verifikáciu možnosti aplikácie zinkových vrstiev na kovové povrchy technológiou tryskania použitím pozinkovaného sekaného drotu. Bol stanovený vhodný metodický postup pre hodnotenie aktivity získaných povrchov. Na povrch predupravený pozinkovaným tryskacím prostriedkom bol v časových intervaloch nanesený organický náter. Jeho korózna odolnosť bola hodnotená v podmienkach urýchlených laboratórnych skúšok za prítomnosti SO2. Proces studeného zinkovania je možné použit’ ako dočasnú protikoróznu ochranu oceľového povrchu.
Aktivní ochrany mostních staveb proti účinkům bludných proudů-zakázané ovoce nebo vyhozené peníze
Kučera B.
2005, 49 (3), 55–62

Citace (ACS): Kučera, B. Aktivní ochrany mostních staveb proti účinkům bludných proudů-zakázané ovoce nebo vyhozené peníze. Koroze a ochrana materiálů 2005, 49 (3), 55–62.

Citace (ISO): Kučera, B. Aktivní ochrany mostních staveb proti účinkům bludných proudů-zakázané ovoce nebo vyhozené peníze. Koroze a ochrana materiálů 2005, vol. 49, no. 3, p. 55–62.

Problematika aplikace aktivní ochrany proti účinkům bludných proudů při řešení ochrany železo-betonových konstrukcí je již řadu let diskutována se značnými obavami o poškození výztuže konstrukcí, zejména konstrukcí předpjatých. V minulých dvou letech byla aplikována řízená katodická ochrana na mostním objektu u Berouna a na základě prvních praktických zkušeností, které jsou v následujícím příspěvku popsány, se připravuje v rámci úkolu „Projekt FT-TA/047 Optimalizace materiálového řešení a aplikace principů protikorozní ochrany technologických zařízení a výrobků” návrh řešení lokální katodické ochrany, tj. ochrany aplikované pouze na část mostní konstrukce. Pro řešení byla zvolena stávající stavba, která je dlouhodobě monitorovaná z hlediska vlivu bludných proudů. V současné době je řešení v přípravných fázích pro druhou realizaci. Cílem je odpovědět na základní otázku, zda katodická ochrana proti účinkům bludných proudů má vůbec smysl, jedná-li se o efektivní ochranu stavby nebo pouze nehospodárně zavedené riziko, které může poškodit stavbu.

Diskuzní fórum

Analogie mezi korozí a medicínou
Eremiáš B.
2005, 49 (3)