Časopis KOM

Výzkumné články

Využitie pulznej techniky na prípravu zliatinových povlakov
Gáliková Z. a spol.
2004, 48 (4), 81–84

Citace (ACS): Gáliková, Z.; et al. Využitie pulznej techniky na prípravu zliatinových povlakov. Koroze a ochrana materiálů 2004, 48 (4), 81–84.

Citace (ISO): Gáliková, Z.; et al. Využitie pulznej techniky na prípravu zliatinových povlakov. Koroze a ochrana materiálů 2004, vol. 48, no. 4, p. 81–84.

Pokovovanie pulzným prúdom a pulzným reverzným prúdom je technika, pri ktorej sa štandardný stacionárny jednosmerný prúd nahradí modulovanou (nestacionárnou) formou. Najvačšími výhodami tohto pokovovania je rovnomerné vylučovanie lesklého kovového povlaku bez použitia leskutvorných prísad. Parametre pulzného pokovovania významne ovplyvňujú hmotnostné zastúpenie jednotlivých kovov v zliatinovom povlaku, pričom rozhodujúcu úlohu majú hodnoty prúdov jednotlivých pulzov a ich cykly.

Technologické zajímavosti a články z praxe

Chování duhových povlaků na skle během zámořské přepravy
Zahradník L. a spol.
2004, 48 (4), 76–80

Citace (ACS): Zahradník, L.; et al. Chování duhových povlaků na skle během zámořské přepravy. Koroze a ochrana materiálů 2004, 48 (4), 76–80.

Citace (ISO): Zahradník, L.; et al. Chování duhových povlaků na skle během zámořské přepravy. Koroze a ochrana materiálů 2004, vol. 48, no. 4, p. 76–80.

Při exportu bižuterních a skleněných výrobků je určitým problémem znehodnocení dekorativních povlaků na skle během lodní zámořské přepravy. V některých případech dochází k degradaci duhové vrstvy nanášené na skleněné výrobky ve formě irizujícího oxidu titaničitého. K degradaci duhové vrstvy dojde i přesto, že korozní zkoušky prováděné před expedicí neprokázaly žádné změny. Účelem práce bylo nalézt vhodnou a rychlou metodu, která by předpověděla stálost povlaku během přepravy, odhalila příčinu a nalezla možnost jejího odstranění.
Průběh koroze smaltových povlaků
Bouše V.
2004, 48 (4)

Výroční a společenská rubrika

Kam kráčí AKI+100 výročí narození M.Pourbaixe
Malá R., Číhal V.
2004, 48 (4)