Časopis KOM

Výzkumné články

Identifikace materiálů a zdobné techniky hlavice románského meče
Děd J. a spol.
2004, 48 (3)

Technologické zajímavosti a články z praxe

Specifikace ochranných povlakových systémů
Nevěčný P.
2004, 48 (3), 58–64

Citace (ACS): Nevěčný, P. Specifikace ochranných povlakových systémů. Koroze a ochrana materiálů 2004, 48 (3), 58–64.

Citace (ISO): Nevěčný, P. Specifikace ochranných povlakových systémů. Koroze a ochrana materiálů 2004, vol. 48, no. 3, p. 58–64.

Současný stav praktického využití poznatků, obsažených ve standardech řešícíh protikorozní ochranu ocelových konstrukcí ochrannými povlakovými a nátěrovými systému, se sice v ČR postupně zlepšuje, stále však zůstává (až na výjimky) na žalostné úrovni. V rámci příspěvku je definováno několik systémů ochrany, přičemž jako příloha je pro každý z nich vypracována vzorová specifikace ochranného povlakového systému, aplikačních prací a kontroly jakosti.
Mechanismus přídržnosti smaltových povlaků
Bouše V.
2004, 48 (3), 65–66

Citace (ACS): Bouše, V. Mechanismus přídržnosti smaltových povlaků. Koroze a ochrana materiálů 2004, 48 (3), 65–66.

Citace (ISO): Bouše, V. Mechanismus přídržnosti smaltových povlaků. Koroze a ochrana materiálů 2004, vol. 48, no. 3, p. 65–66.

Smaltování je dlouhodobá povrchová úprava kovů, převážně oceli. Na rozdíl od alternativních úprav jde o proces tepelný; smaltový povlak vzniká natavováním na kov při teplotách kolem 800 °C, tedy nad teplotou modifikační přeměny afla-železa na gamma-železo, která je vždy provázena objemovou změnou. To je jedním z určujících faktorů této technologie a je třeba to zohlednit při konstrukci dílů určených ke smaltování.

Změny v legislativě a normalizaci

Jaké změny v přístupu k povrchovým upravám lze očekávat v rámci členství v EU
Benešová J.
2004, 48 (3)