Časopis KOM

Výzkumné články

Vlastnosti horčíkových zliatin pre galvanické anódy
Tuleja S. a spol.
2004, 48 (2), 38–41

Citace (ACS): Tuleja, S.; et al. Vlastnosti horčíkových zliatin pre galvanické anódy. Koroze a ochrana materiálů 2004, 48 (2), 38–41.

Citace (ISO): Tuleja, S.; et al. Vlastnosti horčíkových zliatin pre galvanické anódy. Koroze a ochrana materiálů 2004, vol. 48, no. 2, p. 38–41.

Spoľahlivosť katódovej ochrany oceľových zariadení galvanickými anódami závisí okrem iných faktorov aj od voľby vhodného druhu zliatiny a od konštrukčného prevedení anódy. Druh materiálu anódy sa volí v závislosti od vlastností prostedia; najčastejšie sa používajů zliatiny zinku, hliníka a horčíka. Základnými požiadavakami na galvanické anódy sú popri dostatečne zápornom potenciáli nízka rýchlosť vlastnej korózie v nezaťaženom stave e nepasivovateľnosť.

Technologické zajímavosti a články z praxe

Příčiny snížené životnosti konstrukčních materiálů teplárenských komponent
Bystrianský J. a spol.
2004, 48 (2), 28–37

Citace (ACS): Bystrianský, J.; et al. Příčiny snížené životnosti konstrukčních materiálů teplárenských komponent. Koroze a ochrana materiálů 2004, 48 (2), 28–37.

Citace (ISO): Bystrianský, J.; et al. Příčiny snížené životnosti konstrukčních materiálů teplárenských komponent. Koroze a ochrana materiálů 2004, vol. 48, no. 2, p. 28–37.

K poruchám teplárenských zařízení dochází nejčastěji při uplatnění korozních dějů na vnitřním povrchu horkovodů a dalších teplárenských komponent. Tyto děje jsou závislé na kvalitě prostředí, provozním režimu, konstrukčním provedení a kvalitě použitých materiálů (oceli, mosazi aj.). Vzniklé poruchy mají většinou charakter důlků, popř. trhlin z těchto důlků vycházejících. Ke konečnému porušení celistvosti, pak dochází různými způsoby, prokorodováním stěny horkovodu, korozně - únavovým poškozením, lokálním snížením únosnosti stěny horkovodu apod. Popsány jsou zákonitosti jimiž se koroze oceli a dalších běžně používaných materiálů řídí a dále postupy protikorozní ochrany, které umožní zvýšit životnost nejčastěji poškozovaných komponent.
Hliníkové dekorativní pigmenty
Zahradník L.
2004, 48 (2), 42–45

Citace (ACS): Zahradník, L. Hliníkové dekorativní pigmenty. Koroze a ochrana materiálů 2004, 48 (2), 42–45.

Citace (ISO): Zahradník, L. Hliníkové dekorativní pigmenty. Koroze a ochrana materiálů 2004, vol. 48, no. 2, p. 42–45.

Výroční a společenská rubrika

Informace
Joska L., Bystrianský J.
2004, 48 (2)

Změny v legislativě a normalizaci

Zpráva o certifikaci
Bystrianský J.
2004, 48 (2)