Časopis KOM

Technologické zajímavosti a články z praxe

Ochranné povlakové systémy-část 1
Nevěčný P.
2003, 47 (3), 51–60

Citace (ACS): Nevěčný, P. Ochranné povlakové systémy-část 1. Koroze a ochrana materiálů 2003, 47 (3), 51–60.

Citace (ISO): Nevěčný, P. Ochranné povlakové systémy-část 1. Koroze a ochrana materiálů 2003, vol. 47, no. 3, p. 51–60.

Článek uvádí požadavky a doporučení pro ochranu ocelových konstrukcí a zařízení, projektovaných nebo provozovaných na území ČR, ochrannými povlakovými systémy. Je zaměřen na ochranu proti korozi, nikoliv na estetickou funkci nátěrových systémů nebo povlaků a nepostihuje požadavky na ochranné funkce proti vlivu chemikálií.

Případové studie

Koroze velkokapacitní myčky nádobí
Joska L.
2003, 47 (3), 61–64

Citace (ACS): Joska, L. Koroze velkokapacitní myčky nádobí. Koroze a ochrana materiálů 2003, 47 (3), 61–64.

Citace (ISO): Joska, L. Koroze velkokapacitní myčky nádobí. Koroze a ochrana materiálů 2003, vol. 47, no. 3, p. 61–64.

Ve velkém stravovacím zařízení byly stejně dlouhou dobu souběžně užívány dvě myčky nádobí. Zhruba po roce provozu došlo u jedné k místnímu prokorodování vany a celý její vnitřní povrch vykazoval napadení lokální korozí. Druhá myčka byla zcela bez problémů. Analýza stavu korozí napadeného zařízení, laboratorní a provozní měření ukázaly, že důvodem je nesprávné elektrické připojení čidla pro měření vodivosti roztoku. Po výměně vany a úpravě elektroinstalace je zařízení nadále provozováno bez problémů.