Časopis KOM

Výzkumné články

Koroze vybraných konstrukčních materiálu v prostředí taveniny eutektické slitiny Pb-Bi
Kárník D. a spol.
2003, 47 (2), 32–36

Citace (ACS): Kárník, D.; et al. Koroze vybraných konstrukčních materiálu v prostředí taveniny eutektické slitiny Pb-Bi. Koroze a ochrana materiálů 2003, 47 (2), 32–36.

Citace (ISO): Kárník, D.; et al. Koroze vybraných konstrukčních materiálu v prostředí taveniny eutektické slitiny Pb-Bi. Koroze a ochrana materiálů 2003, vol. 47, no. 2, p. 32–36.

V rámci projektu ADS (accelerator-driven subcritical reactor systems) primárně zaměřeném na likvidaci jaderného odpadu lze za jednu z klíčových oblastí považovat výběr konstrukčních materiálů pro chladící okruhy s chladivem na bázi tekutých těžkých kovů. Za účelem materiálového výzkumu byla v ÚJV zkonstruována experimentální konvekční smyčka. Úvodní experimentální práce byly zaměřeny na studium korozní odolnosti vybraných konstrukčních materiálů v eutektické slitině Pb-Bi.