Časopis KOM

Výzkumné články

Vlastnosti plechov s organickými povlakmi po nadmernom vytvrdení-část 2
Dadejová D.
2002, 46 (4), 78–83

Citace (ACS): Dadejová, D. Vlastnosti plechov s organickými povlakmi po nadmernom vytvrdení-část 2. Koroze a ochrana materiálů 2002, 46 (4), 78–83.

Citace (ISO): Dadejová, D. Vlastnosti plechov s organickými povlakmi po nadmernom vytvrdení-část 2. Koroze a ochrana materiálů 2002, vol. 46, no. 4, p. 78–83.

Téma tohto príspevku voľne nadvazuje na príspevok uverejnený v časopisu Koroze a ochrana materiálů (2) 2000. V príspevku sú uvedené výsledky koróznych skúšok po simulovanom vytvrdzovaní organického povlaku na žiarovo pozinkovanom oceľovom plechu. Pri profilovaní a tvárnení nadmerne vytvrdených organických povlakov dochádza v nich k tvorbe trhliniek, ktorými prenikajú okolité atmosféry k chránenému materiálu a koróznymi procesmi narúšajú ich vzájomnú vazbu. Tým strácajú organické povlaky svoju ochrannú a dekoratívnu funkciu.
Praktické aplikácie Moessbauerovej spektroskopie v chemickom priemysle
Miglierini M.; Hurta F.
2002, 46 (4), 84–87

Citace (ACS): Miglierini, M.; Hurta, F. Praktické aplikácie Moessbauerovej spektroskopie v chemickom priemysle. Koroze a ochrana materiálů 2002, 46 (4), 84–87.

Citace (ISO): Miglierini, M.; Hurta, F. Praktické aplikácie Moessbauerovej spektroskopie v chemickom priemysle. Koroze a ochrana materiálů 2002, vol. 46, no. 4, p. 84–87.

Technologické zajímavosti a články z praxe

Galvanický článek jako příčina ekologických problémů
Člupek O.
2002, 46 (4), 75–77

Citace (ACS): Člupek, O. Galvanický článek jako příčina ekologických problémů. Koroze a ochrana materiálů 2002, 46 (4), 75–77.

Citace (ISO): Člupek, O. Galvanický článek jako příčina ekologických problémů. Koroze a ochrana materiálů 2002, vol. 46, no. 4, p. 75–77.