Časopis KOM

Výzkumné články

Vplyv velkosti zinkového kvetu na vlastnosti plechov s organickými povlakmi
Dadejová D.
2001, 45 (4), 82–89

Citace (ACS): Dadejová, D. Vplyv velkosti zinkového kvetu na vlastnosti plechov s organickými povlakmi. Koroze a ochrana materiálů 2001, 45 (4), 82–89.

Citace (ISO): Dadejová, D. Vplyv velkosti zinkového kvetu na vlastnosti plechov s organickými povlakmi. Koroze a ochrana materiálů 2001, vol. 45, no. 4, p. 82–89.

V príspevku sú uvedené výsledky skúmania príčin praskania organických povlakov pri spracovávaní žiarovo pozinkovaných plechov s polyesterovým povlakom profilovaním a lisovaním. Sledovanou oblasťou bola hlavne kvalita substrátu - zinkového povlaku. Charakteristickou črtou zinkových povlakov vyrobených žiarovým sposobom je zinkový kvet, prejav tuhnutia zinku s prísadami olova a hliníka. Deformovaním zinkových povlakov s veľkým zinkovým kvetom dochádza k výraznej tvorbe prasklín v zinkovom povlaku, ktoré nie sú schopné znášať ani pomerne pružné organické povlaky. Tvorbou trhliniek na deformovaných častiach materiál stráca svoju ochrannú a dekoratívnu funkciu.

Technologické zajímavosti a články z praxe

Korozní poškození a restaurování kovových plastik ze sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci
Děd J. a spol.
2001, 45 (4), 76–81

Citace (ACS): Děd, J.; et al. Korozní poškození a restaurování kovových plastik ze sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. Koroze a ochrana materiálů 2001, 45 (4), 76–81.

Citace (ISO): Děd, J.; et al. Korozní poškození a restaurování kovových plastik ze sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. Koroze a ochrana materiálů 2001, vol. 45, no. 4, p. 76–81.

Korozní poškození z mědi tepaného sousoší se týkalo jednak železných výztuží a kotevních prvků a povrchového zlacení. Korozí zničené železné výztuže a spojovací materiál byly nahrazeny korozivzdornou ocelí a mědí. Ocelové kotevní prvky a výztuže byly opatřeny nátěry a původní železné části odizolovány polymerní páskou od měděného pláště. Sousoší bylo proti pronikání vlhkosti vytmeleno ve spojích a opatřeno drenážními otvory. Zlacený povrch plastik zůstal po ošištění zachován asi na 70% povrchu a pohledově důležitá místa bez povlaku (celkkove 14% povrchu) byla retušována plátkovýmzlatem a akrylátovou barvou plněnou práškovým zlatem. Další degradaci zcela podkorodované zlaté vrstvy nelze při vnější atmosférické expozici podstatně omezit. Soubor použitých protikorozních opatření zajistí při pravidelné údržbě nosné konstrukce i pláště podstatně déle než 100 let.