Časopis KOM

Výzkumné články

Mechanismus působení a optimální koncentrace částic práškového zinku v organických povlacích z hlediska ochranné účinnosti
Kalendová A.
2001, 45 (2), 28–33

Citace (ACS): Kalendová, A. Mechanismus působení a optimální koncentrace částic práškového zinku v organických povlacích z hlediska ochranné účinnosti. Koroze a ochrana materiálů 2001, 45 (2), 28–33.

Citace (ISO): Kalendová, A. Mechanismus působení a optimální koncentrace částic práškového zinku v organických povlacích z hlediska ochranné účinnosti. Koroze a ochrana materiálů 2001, vol. 45, no. 2, p. 28–33.

Článek se zabývá studiem mechanismu ochranného působení zinkového prachu v nátěrových hmotách na pojivové bázi dvousložkových epoxidů, jednokomponentních polyurethanů a epoxyesterů. Výsledky korozních testů preferují spíše neutralizační a bariérový mechanismus před elektrochemickým.
Chování titanových slitin při elektrochemickém leštění
Mejta V. a spol.
2001, 45 (2), 34–37

Citace (ACS): Mejta, V.; et al. Chování titanových slitin při elektrochemickém leštění. Koroze a ochrana materiálů 2001, 45 (2), 34–37.

Citace (ISO): Mejta, V.; et al. Chování titanových slitin při elektrochemickém leštění. Koroze a ochrana materiálů 2001, vol. 45, no. 2, p. 34–37.

Článek se zabývá elektrochemickým leštěním slitin titanu ve vybraných elektrolytech. Povrch titanu a jeho slitin patří mezi silně se pasivující povrchy, z čehož vyplývá jeho specifické chování při studovaném procesu. Kvalita vzorků byla charakterizována měřením drsnosti po mechanické předúpravě a následném elektrochemickém leštění.