Časopis KOM

Výzkumné články

Příčiny snížené korozní odolnosti korozivzdorných ocelí a slitin
Bystrianský J.
2000, 44 (3), 57–61

Citace (ACS): Bystrianský, J. Příčiny snížené korozní odolnosti korozivzdorných ocelí a slitin. Koroze a ochrana materiálů 2000, 44 (3), 57–61.

Citace (ISO): Bystrianský, J. Příčiny snížené korozní odolnosti korozivzdorných ocelí a slitin. Koroze a ochrana materiálů 2000, vol. 44, no. 3, p. 57–61.

Maximální korozní odolnosti korozivzdorných ocelí a slitin je možné dosáhnout jen při zachování určitých zásad jejich zpracování, které umožní dosáhnout optimálního stavu povrchu. Jejich nedodržení se většinou projeví výskytem povrchové nebo lokalizované koroze, již za poměrně mírných korozních podmínek (atmosféra, neutrální vodné roztoky atp.). V článku jsou popsány příčiny snížené korozní odolnosti legovaných materiálů, zapříčiněné zhoršením kvality povrchu.

Technologické zajímavosti a články z praxe

Vývoj protikorozní ochrany a korozní odolnosti automobilů
Rendahl B.
2000, 44 (3), 51–56

Citace (ACS): Rendahl, B. Vývoj protikorozní ochrany a korozní odolnosti automobilů. Koroze a ochrana materiálů 2000, 44 (3), 51–56.

Citace (ISO): Rendahl, B. Vývoj protikorozní ochrany a korozní odolnosti automobilů. Koroze a ochrana materiálů 2000, vol. 44, no. 3, p. 51–56.

Výzkum korozní odolnosti vozidel 4 a 7 let starých vyl proveden na více jak 550 automobilech 18 různých typů. Díly karoserií vozidel poškozených při havárii byly rozřezány a vnitřní volné plochy a štěrbiny byly hodnoceny z korozního hlediska. Tato metoda umožňuje objevit korozní napadení v raném stádiu před tím, než se projeví na povrchu. Výsledky ukazují velké rozdíly v korozní odolnosti dané konstrukcí, použitím povlakovaných materiálů s povlaky o různé tloušťce, stejně jako pokrytí lepidly a antikorozními přípravky ve štěrbinách a lemech.
Moření a pasivace-konečná povrchová úprava legovaných korozivzdorných ocelí
Kalný P.
2000, 44 (3), 64–65

Citace (ACS): Kalný, P. Moření a pasivace-konečná povrchová úprava legovaných korozivzdorných ocelí. Koroze a ochrana materiálů 2000, 44 (3), 64–65.

Citace (ISO): Kalný, P. Moření a pasivace-konečná povrchová úprava legovaných korozivzdorných ocelí. Koroze a ochrana materiálů 2000, vol. 44, no. 3, p. 64–65.

Legované korozivzdorné oceli jsou u nás stále více používány všude tam, kde je nutné nebo výhodné zajistit ochranu proti korozi bez použití mechanické bariéry pouze pomocí vhodně zvoleného materiálu.