Časopis KOM

Výzkumné články

Vplyv predúpravy na vybrané vlastnosti anodicky oxidovaných povlakov na hliníku
Chovancová M. a spol.
1999, 43 (4), 74–80

Citace (ACS): Chovancová, M.; et al. Vplyv predúpravy na vybrané vlastnosti anodicky oxidovaných povlakov na hliníku. Koroze a ochrana materiálů 1999, 43 (4), 74–80.

Citace (ISO): Chovancová, M.; et al. Vplyv predúpravy na vybrané vlastnosti anodicky oxidovaných povlakov na hliníku. Koroze a ochrana materiálů 1999, vol. 43, no. 4, p. 74–80.

Hliníkové vzorky sa pred anodickou oxidáciou v elektrolyte kyseliny sírovej chemicky a elektrochemicky leštili. Korózne skúšky anodicky oxidovaných povlakov ukázali, že elektrochemické leštěnie v elektrolyte zloženom z kyseliny dusičnej, kyseliny chloristej a etylalkoholu zlepšuje ich koróznu odolnosť. Kvalita leštenia sa vyhodnocovala meraním drsnosti, optickej hustoty a makroštruktúry.
Příspěvek ke strukturním projevům koroze u hliníkových slitin
Michna S. a spol.
1999, 43 (4), 81–84

Citace (ACS): Michna, S.; et al. Příspěvek ke strukturním projevům koroze u hliníkových slitin. Koroze a ochrana materiálů 1999, 43 (4), 81–84.

Citace (ISO): Michna, S.; et al. Příspěvek ke strukturním projevům koroze u hliníkových slitin. Koroze a ochrana materiálů 1999, vol. 43, no. 4, p. 81–84.

Hliník a jeho slitiny mají několik specifických vlastností, z nichž odolnosti vůči korozi se považuje za jednu z nejdůležitějších. Přesto je jejich odolnost vůči korozi za přítomnosti Cl- iontů špatná. V článku jsou uvedené příklady korozního napadení komerčně vyráběných slitin, speciálně AlCu4Mg, AlCuBiPb, AlZnMgCu0,5 a AlMgSi1.