Časopis KOM

Výzkumné články

Vysokoteplotní koroze oxidicky-disperzně zpevněné ocele v plynném prostředí s H2S a HCl
Cízner J. a spol.
1999, 43 (3), 51–54

Citace (ACS): Cízner, J.; et al. Vysokoteplotní koroze oxidicky-disperzně zpevněné ocele v plynném prostředí s H2S a HCl. Koroze a ochrana materiálů 1999, 43 (3), 51–54.

Citace (ISO): Cízner, J.; et al. Vysokoteplotní koroze oxidicky-disperzně zpevněné ocele v plynném prostředí s H2S a HCl. Koroze a ochrana materiálů 1999, vol. 43, no. 3, p. 51–54.

Článek je zaměřen na korozní chování ODS-oceli v prostředí zplyňování uhlí při dvou odlišných režimech zkoušení. Teplota zkoušky byly 900 °C a celková doba 2 000 h. Z výsledků a vyhodnocení exponovaných vzorků gravimetricky i metodami optické a elektronové mikroskopie byla posouzena kinetika koroze a porovnáním s referenční slitinou Incoloy 800H prokázána vysoká korozní odolnosti ODS-oceli ve zkušební korozní atmosféře.
Vplyv deformácie na zmeny plošnej hmotnosti a pórovitosti ochrannej Sn+FeSn2 vrstvy elektrolyticky pocínovaných plechov
Titková K. a spol.
1999, 43 (3), 59–62

Citace (ACS): Titková, K.; et al. Vplyv deformácie na zmeny plošnej hmotnosti a pórovitosti ochrannej Sn+FeSn2 vrstvy elektrolyticky pocínovaných plechov. Koroze a ochrana materiálů 1999, 43 (3), 59–62.

Citace (ISO): Titková, K.; et al. Vplyv deformácie na zmeny plošnej hmotnosti a pórovitosti ochrannej Sn+FeSn2 vrstvy elektrolyticky pocínovaných plechov. Koroze a ochrana materiálů 1999, vol. 43, no. 3, p. 59–62.

V príspevku sú výsledky skúšok vplyvu plastickej deformácie za studena na zmeny cínovej vrstvy a medzivrstvy FeSn2 a s nimi súvisiace zmeny pórovitosti cínových povlakov na oceli. Súčasně sa vyhodnocoval vplyv tepelného spracovanie EC-plechov po deformácii, ktoré simulovalo tepelné konzervárenské postupy na sledované parametre ochranného povlaku EC-plechu.

Technologické zajímavosti a články z praxe

Nátěry z nátěrových hmot ředitelných vodou
Šulc M.
1999, 43 (3), 55–58

Citace (ACS): Šulc, M. Nátěry z nátěrových hmot ředitelných vodou. Koroze a ochrana materiálů 1999, 43 (3), 55–58.

Citace (ISO): Šulc, M. Nátěry z nátěrových hmot ředitelných vodou. Koroze a ochrana materiálů 1999, vol. 43, no. 3, p. 55–58.

Nátěrové hmoty ředitelné vodou patří k ekologicky pozitivním materiálům. Třebaže se od rozpouštědlových v řadě vlastnotí liší, lze jimi při správné volbě vytvářet cohranné povlaky stejně kvalitní jako při použití materiálů rozpouštědlových. Je však nutno hledat takové materiály, které budou vyhovovat konkrétním požadavkům při respektování specifických vlastností vodouředitelných nátěrových hmot.