Časopis KOM

Výzkumné články

Elektrochemické leštění kovů a slitin
Mejta V. a spol.
1999, 43 (2), 26–28

Citace (ACS): Mejta, V.; et al. Elektrochemické leštění kovů a slitin. Koroze a ochrana materiálů 1999, 43 (2), 26–28.

Citace (ISO): Mejta, V.; et al. Elektrochemické leštění kovů a slitin. Koroze a ochrana materiálů 1999, vol. 43, no. 2, p. 26–28.

Článek se zabývá elektrochemickým leštěním povrchu kovů a slitin a výhodami tohoto způsobu úpravy proti mechanickému leštění jak z hlediska teoretického, tak pro využití v praxi. Obsahuje přehled vhodných elektrolytů pro vybrané kovy a slitiny.
Vztah mezi složením,strukturou,korozní odolností a uvolňováním rtuti z dentálních amalgámů
Joska L. a spol.
1999, 43 (2), 29–38

Citace (ACS): Joska, L.; et al. Vztah mezi složením,strukturou,korozní odolností a uvolňováním rtuti z dentálních amalgámů. Koroze a ochrana materiálů 1999, 43 (2), 29–38.

Citace (ISO): Joska, L.; et al. Vztah mezi složením,strukturou,korozní odolností a uvolňováním rtuti z dentálních amalgámů. Koroze a ochrana materiálů 1999, vol. 43, no. 2, p. 29–38.

Cílem příspěvku je charakterizovat dentální amalgám z materiálového a korozního hlediska a objasnit otázku vlivu korozních dějů na uvolňování rtuti. V úvodu je stručně shrnut historický vývoj až po součastnost. Následně jsou uvedeny vztahy mezi složením, strukturou a korozní odolností, zdůrazněny jsou orzdíly ve vlastnostech klasických a výšeměďnatých amalgámů. Významná pozornost je věnována uvolňování rtuti a vlivům, které tento děj omezují, Je konstatováno, že klasický amalgám se v tomto případě chová srovnatelně se všemi studovanými materiály.