Časopis KOM

Výzkumné články

Experimentální zařízení pro sledování vlivu přestupu tepla na nerovnoměrné formy koroze
Novák P. a spol.
1998, 42 (4), 74–79

Citace (ACS): Novák, P.; et al. Experimentální zařízení pro sledování vlivu přestupu tepla na nerovnoměrné formy koroze. Koroze a ochrana materiálů 1998, 42 (4), 74–79.

Citace (ISO): Novák, P.; et al. Experimentální zařízení pro sledování vlivu přestupu tepla na nerovnoměrné formy koroze. Koroze a ochrana materiálů 1998, vol. 42, no. 4, p. 74–79.

Význam studia vlivu přestupu tepla na korozi je dán převládajícím používáním kovových materiálů pro konstrukci teplosměnných ploch. V této práci jsou popsány výchozí principy a aparatura umožňující separátní výzkum vlivu tepelného toku a povrchové teploty na korozní napadení elektrochemickými metodami. Stručně je zmíněno využití popsaného zařízení pro studium bodové a mezikrystalové koroze korozivzdorné oceli 17 240. Experimentální uspořádání bezpečně zamezuje vzniku štěrbinového napadení vzordku, což je častý problém při studiu náchylnosti materiálů k bodové korozi.
Ochrana hliníku proti korozi nátěry
Svoboda M. a spol.
1998, 42 (4), 80–83

Citace (ACS): Svoboda, M.; et al. Ochrana hliníku proti korozi nátěry. Koroze a ochrana materiálů 1998, 42 (4), 80–83.

Citace (ISO): Svoboda, M.; et al. Ochrana hliníku proti korozi nátěry. Koroze a ochrana materiálů 1998, vol. 42, no. 4, p. 80–83.

Práce řeší problematiku povrchové ochrany hliníku pomocí nátěrů s různými antikorozními pigmenty. Jsou uvedeny praktické zkušenosti a výsledky laboratorních urychlených zkoušek modelových nátěrů.
Príspevok k hodnoteniu koroznej odolnosti obalových plechov s tenkými cínovými povlakmi
Kohúteková V. a spol.
1998, 42 (4), 84–90

Citace (ACS): Kohúteková, V.; et al. Príspevok k hodnoteniu koroznej odolnosti obalových plechov s tenkými cínovými povlakmi. Koroze a ochrana materiálů 1998, 42 (4), 84–90.

Citace (ISO): Kohúteková, V.; et al. Príspevok k hodnoteniu koroznej odolnosti obalových plechov s tenkými cínovými povlakmi. Koroze a ochrana materiálů 1998, vol. 42, no. 4, p. 84–90.

V článku sú popísané mechanizmy korózie pocínovaného plechu, ochranné posobenie cínového povlaku v roznych koróznych prostrediach a dostupné metódy hodnotenia koróznej odolnosti pocínovaných plechov. Zvláštna pozornosť je venována výrobe a hodnoteniu koróznej odolnosti pocínovaných plechov s tenkými sínovým povlakmi. Na základe vykonaných koróznych skúšok bol vyšpecifikovaný najselektívnejší sposob hodnotenia.