Časopis KOM

Výzkumné články

Antikorozní pigmenty na bázi sloučenin oxidu křemičitého
Kalendová A. a spol.
1998, 42 (3), 55–57

Citace (ACS): Kalendová, A.; et al. Antikorozní pigmenty na bázi sloučenin oxidu křemičitého. Koroze a ochrana materiálů 1998, 42 (3), 55–57.

Citace (ISO): Kalendová, A.; et al. Antikorozní pigmenty na bázi sloučenin oxidu křemičitého. Koroze a ochrana materiálů 1998, vol. 42, no. 3, p. 55–57.

V práci jsou diskutovány výsledky korozních testů antikorozních pigmentů na bázi oxidu křemičitého. Testy byly provedeny se vzorky nátěrů exponovanými v kondenzační komoře a v solné komoře. Výsledky jsou vyhodnoceny podle ASTM a DIN norem a porovnány s komerčně vyráběnými antikorozními pigmenty.
Pojiva a pigmenty na bázi oxidu křemičitého
Antoš P.
1998, 42 (3), 58–70

Citace (ACS): Antoš, P. Pojiva a pigmenty na bázi oxidu křemičitého. Koroze a ochrana materiálů 1998, 42 (3), 58–70.

Citace (ISO): Antoš, P. Pojiva a pigmenty na bázi oxidu křemičitého. Koroze a ochrana materiálů 1998, vol. 42, no. 3, p. 58–70.

Koloidní roztoky alkalických křemičitanů, tj. vodní skla, je možno využít jako pojiva nátěrových hmot a současně jsou zdrojem pro výrobu pevných alkalických křemičitanů (krystalických i amorfních), sráženého oxidu křemičitého, silikagelu, hlinito-křemičitanů a solí kyseliny křemičité. Jako pojiva jsou využity draselná vodní skla a lithná vodní skla.Sodné sklo slouží jako surovina pro ostatní křemičité produkty. Oxid křemičitý je použit jako nosič antikorozních pigmentů (fosfáty, ferity) nebo chemicky upraven (např. vápenatými sloučeninami) tak, aby vykazoval antikorozní působení v organickém povlaku.

Technologické zajímavosti a články z praxe

Nové disperzie Duvilax
Buday M. a spol.
1998, 42 (3), 49–54

Citace (ACS): Buday, M.; et al. Nové disperzie Duvilax. Koroze a ochrana materiálů 1998, 42 (3), 49–54.

Citace (ISO): Buday, M.; et al. Nové disperzie Duvilax. Koroze a ochrana materiálů 1998, vol. 42, no. 3, p. 49–54.