Časopis KOM

Výzkumné články

Fosforečnan zinečnatý v nátěrech
Jarúšek J. a spol.
1997, 41 (4), 74–79

Citace (ACS): Jarúšek, J.; et al. Fosforečnan zinečnatý v nátěrech. Koroze a ochrana materiálů 1997, 41 (4), 74–79.

Citace (ISO): Jarúšek, J.; et al. Fosforečnan zinečnatý v nátěrech. Koroze a ochrana materiálů 1997, vol. 41, no. 4, p. 74–79.

Ekologické tlaky na odstranění toxických pigmentů na bázi olova a chromu z antikorozních nátěrů vyústily v aplikaci netoxického fosforečnanu zinečnatého. Tento antikorozní pigment byl prvně použit v Anglii. V současné době našel široké uplatnění v základních nátěrech v různých zemích.
Změny korozní agresivity v České Republice a v Evropě
Knotková D. a spol.
1997, 41 (4), 80–83

Citace (ACS): Knotková, D.; et al. Změny korozní agresivity v České Republice a v Evropě. Koroze a ochrana materiálů 1997, 41 (4), 80–83.

Citace (ISO): Knotková, D.; et al. Změny korozní agresivity v České Republice a v Evropě. Koroze a ochrana materiálů 1997, vol. 41, no. 4, p. 80–83.

Na výrobky, stroje, zařízení, konstrukce apod., vystavené venkovní atmosférickým podmínkám, působí všechny negativní vlivy tohoto prostředí. Důsledkem je korozní napadení kovových materiálů a degradace nátěrových a kovových povlaků. Míra poškození je pak závislá na typu prostředí.

Technologické zajímavosti a články z praxe

Optimalizace vodního hospodářství povrchových úprav
Fuka T. a spol.
1997, 41 (4), 84–91

Citace (ACS): Fuka, T.; et al. Optimalizace vodního hospodářství povrchových úprav. Koroze a ochrana materiálů 1997, 41 (4), 84–91.

Citace (ISO): Fuka, T.; et al. Optimalizace vodního hospodářství povrchových úprav. Koroze a ochrana materiálů 1997, vol. 41, no. 4, p. 84–91.

K dnešnímu tlaku legislativy na zvyšování účinnosti čištění odpadních vod přistupuje v současné době i tlak ekonomický. Stoupá cena vodného a stočného a rovněž stoupají náklady na zpracování vod v čistírnách (náklady na energii, obsluhu, chemikálie, deponování kalů, odpisy aj.) a rovněž je nutno uvažovat i zpoplatnění vypouštěných zbytkových koncentrací. Působení těchto vlivů tedy vede jednoznačně k racionalizaci vodního hodpodářství ve všech odvětvích průmyslu a tedy i povrchových úprav.