Časopis KOM

Výzkumné články

Jaky amalgam budete chtit
Joska L. a spol.
1996, 40 (2), 21–24

Citace (ACS): Joska, L.; et al. Jaky amalgam budete chtit. Koroze a ochrana materiálů 1996, 40 (2), 21–24.

Citace (ISO): Joska, L.; et al. Jaky amalgam budete chtit. Koroze a ochrana materiálů 1996, vol. 40, no. 2, p. 21–24.

Nadpis článku se zdánlivě vymyká zaměření časopisu Koroze a ochrana materiálů, jedná se však pouze o zdání. Amalgámová zubní výplň je kovový materiál exponovaný v ústním prostředí, z technického hlediska tedy jde o korozi v elektrolytu. S otázkou uvedenou v názvu článku se každý z nás již v zubní ordinaci setkal nebo v budoucnosti setká. Pokud se bude lékař chovat profesionálně, vysvětlí možnost volby. V horším případě se dozvíte, že buď jde o materiál plně hrazený pojišťovnou nebo s doplatkem. V článku bychom rádi seznámili čtenáře s existujícími typy amalgámů, na základě našich měření vysvětlili rozdíly v jejich vlastnostěch, a tím do jisté míry dali odpověď na úvodní otázku.
Inhibitory koroze
Kreislová K.
1996, 40 (2), 25–29

Citace (ACS): Kreislová, K. Inhibitory koroze. Koroze a ochrana materiálů 1996, 40 (2), 25–29.

Citace (ISO): Kreislová, K. Inhibitory koroze. Koroze a ochrana materiálů 1996, vol. 40, no. 2, p. 25–29.

Inhibitory jsou chemické sloučeniny zpomalující či zastavující jakoukoliv chemickou reakci. Inhibitory koroze jsou tedy sloučeniny, jak organické tak anorganické povahy, které zpomalují či zastavují korozi kovů tím, že je buď pasivují nebo na jejich povrchu vytvářejí tenkou vrstvu s ochrannými vlastnostmi. Ochranné působení inhibitorů koroze je spojeno se změnami ve složení povrchových vrstev kovu a v kinetice reakcí tvořícíh korozní proces.

Technologické zajímavosti a články z praxe

Možnosti stanovení stupně zamaštění povrchu
Jirovský I.
1996, 40 (2), 30–34

Citace (ACS): Jirovský, I. Možnosti stanovení stupně zamaštění povrchu. Koroze a ochrana materiálů 1996, 40 (2), 30–34.

Citace (ISO): Jirovský, I. Možnosti stanovení stupně zamaštění povrchu. Koroze a ochrana materiálů 1996, vol. 40, no. 2, p. 30–34.

Je uveden systém indikace stupně zamaštění povrchu pomocí metodiky MARK, který umožňuje provozní a zkušební způsob kontroly kvality odmaštění povrchu kovových a nekovových technických výrobků a sledování kvality odmašťovacích technologií v průběhu jejich provozního využívání.