Časopis KOM

Výzkumné články

Príspevok k analýze legovanosti patinujúcej vrstvy ocele Atmofix 52B
Ševčíková J. a spol.
1995, 39 (5), 88–89

Citace (ACS): Ševčíková, J.; et al. Príspevok k analýze legovanosti patinujúcej vrstvy ocele Atmofix 52B. Koroze a ochrana materiálů 1995, 39 (5), 88–89.

Citace (ISO): Ševčíková, J.; et al. Príspevok k analýze legovanosti patinujúcej vrstvy ocele Atmofix 52B. Koroze a ochrana materiálů 1995, vol. 39, no. 5, p. 88–89.

Ochranná funkcia vrstvy koróznych splodín ocelí typu Corten súvisí s obohatením o legujúce prvky ocele. Príspevok uvádza vybrané výsledky chemickej analýzy koróznych splodíjn ocele ATMOFIX 52 B po 10 ročnej korózii v Hurbanove, Prahe - Letňanoch a Ústí na d Labem.
Zkoušky nátěru v kondenzační komoře s SO2
Benešová J. a spol.
1995, 39 (5), 86–87

Citace (ACS): Benešová, J.; et al. Zkoušky nátěru v kondenzační komoře s SO2. Koroze a ochrana materiálů 1995, 39 (5), 86–87.

Citace (ISO): Benešová, J.; et al. Zkoušky nátěru v kondenzační komoře s SO2. Koroze a ochrana materiálů 1995, vol. 39, no. 5, p. 86–87.

Zkoušky nátěrů v kondenzační komoře s SO2 lze považovat za důležitou součást souboru metod vhodných pro hodnocení nátěrů, určených pro ochranu kovového povrchu, vysvaveného průmyslovému ovzduší.
Antikorozní nátěry a přírodní prostředí
Jarúšek J.; Svoboda M.
1995, 39 (5), 90–91

Citace (ACS): Jarúšek, J.; Svoboda, M. Antikorozní nátěry a přírodní prostředí. Koroze a ochrana materiálů 1995, 39 (5), 90–91.

Citace (ISO): Jarúšek, J.; Svoboda, M. Antikorozní nátěry a přírodní prostředí. Koroze a ochrana materiálů 1995, vol. 39, no. 5, p. 90–91.

Pozornost ekologických aktivit se na obor nátěrových hmot zaměfila před asi dvacetipěti lety, a to zejména z důvodu, že převážné množství vyráběných nátěrových hmot obsahovalo těkavá (prchavá) organická rozpouštědla. Těkavá organická rozpouštědla se po nanesení nátěrové hmoty na natíraný povrch dostávají do okolního ovzduší, čímž výrazně zhoršují jeho kvalitu ve výrobních nedostatečně větraných halách a v bezprostřední blízkostí lakoven. Naléza-li se v dané konkrétní lokalitě velká lakovna (nevybavená vhodným čistícím zařízením), nebo větší počet malých lakoven, pak znečištění ovzduší těkavými organickými látkami může mít značný rozsah.Řešení této problematiky je zaměřené zejména na snížení obsahu těkavých organických látek v organických hmotách (vysokosušinové nátěrové hmoty) a širšího uplatnění vodouředitelných a práškových nátěrových hmot. Zde je vhodné poznamenat, že i některé nátěrové hmoty ředitelné vodou obsahují až 6% těkavých organických látek (počítáno na sušinu nátěrové hmoty).