Časopis KOM

Výzkumné články

Antikorozní nátěrové hmoty ve vícevrstvých systémech
Kalendová A. a spol.
1994, 38 (5), 81–89

Citace (ACS): Kalendová, A.; et al. Antikorozní nátěrové hmoty ve vícevrstvých systémech. Koroze a ochrana materiálů 1994, 38 (5), 81–89.

Citace (ISO): Kalendová, A.; et al. Antikorozní nátěrové hmoty ve vícevrstvých systémech. Koroze a ochrana materiálů 1994, vol. 38, no. 5, p. 81–89.

Práce je zaměřena na porovnání účinnosti nátěrových hmot určených pro povrchovou úpravu kovů před účinky koroze. Z 19 nátěrových hmot bylo vytvořeno a testováno celkem 70 nátěrových systémů na bázi alkydů, olejů, akrylurethanů, polystyrenu a asfaltu.