Časopis KOM

Výzkumné články

Kompozitné povlaky s elektrolyticky vylúčenou matricou
Chovancová M. a spol.
1994, 38 (4), 61–66

Citace (ACS): Chovancová, M.; et al. Kompozitné povlaky s elektrolyticky vylúčenou matricou. Koroze a ochrana materiálů 1994, 38 (4), 61–66.

Citace (ISO): Chovancová, M.; et al. Kompozitné povlaky s elektrolyticky vylúčenou matricou. Koroze a ochrana materiálů 1994, vol. 38, no. 4, p. 61–66.

Článok je prehľadom literatúry z oblasti prípravy kompozitných elektrolytických povlakov (KEP). Uvádzajú sa v ňom základné predstavy o kompozitných materiáloch, ich vlastnosti a použitie.
Srovnávací měření korozní odolnosti materiálů pro kovové implantáty
Holík L. a spol.
1994, 38 (4), 67–69

Citace (ACS): Holík, L.; et al. Srovnávací měření korozní odolnosti materiálů pro kovové implantáty. Koroze a ochrana materiálů 1994, 38 (4), 67–69.

Citace (ISO): Holík, L.; et al. Srovnávací měření korozní odolnosti materiálů pro kovové implantáty. Koroze a ochrana materiálů 1994, vol. 38, no. 4, p. 67–69.

V článku jsou srovnány výsledky elektrochemických zkoušek rovnoměrné, bodové a štěrbinové koroze kovových materiálů použitelných na výrobu implantátů do lidského těla.

Technologické zajímavosti a články z praxe

Ocelové trubky z vnitřní plastovou výstelkou z polypropylénu
Gajdorus O.; Krejčí P.
1994, 38 (4), 70–73

Citace (ACS): Gajdorus, O.; Krejčí, P. Ocelové trubky z vnitřní plastovou výstelkou z polypropylénu. Koroze a ochrana materiálů 1994, 38 (4), 70–73.

Citace (ISO): Gajdorus, O.; Krejčí, P. Ocelové trubky z vnitřní plastovou výstelkou z polypropylénu. Koroze a ochrana materiálů 1994, vol. 38, no. 4, p. 70–73.

V článku jsou uvedeny základní informace o výrobě a použití ocelových trubek s vnitřní plastovou výstelkou z polypropylenu, včetně technických charakteristik základních komponentů. Závěrem jsou porovnány z ekonomického hlediska potrubní systémy z různých materiálů.