Časopis KOM

Výzkumné články

Výběr elektrolytu pro elektrochemické leštění slitin hliníku
Chára V. a spol.
1994, 38 (3), 41–45

Citace (ACS): Chára, V.; et al. Výběr elektrolytu pro elektrochemické leštění slitin hliníku. Koroze a ochrana materiálů 1994, 38 (3), 41–45.

Citace (ISO): Chára, V.; et al. Výběr elektrolytu pro elektrochemické leštění slitin hliníku. Koroze a ochrana materiálů 1994, vol. 38, no. 3, p. 41–45.

Článek se zabývá elektrochemickým leštěním slitin hliníku ČSN 424005, ČSN 424203, ZN 424053 v šesti různých elektrolytech. Kvalita povrchu vzorků byla charakterizována měřením drsnosti a odrazivosti povrchů. Na základě těchto měření byly pro elektrochemické leštění uvedených slitin doporučeny dva elektrolyty.
Stanovení tloušťky vrstvy korozních produktů elektrochemickým měřením jako nástroj určování agresivity prostředí při atmosférické korozi
Joska L. a spol.
1994, 38 (3), 46–48

Citace (ACS): Joska, L.; et al. Stanovení tloušťky vrstvy korozních produktů elektrochemickým měřením jako nástroj určování agresivity prostředí při atmosférické korozi. Koroze a ochrana materiálů 1994, 38 (3), 46–48.

Citace (ISO): Joska, L.; et al. Stanovení tloušťky vrstvy korozních produktů elektrochemickým měřením jako nástroj určování agresivity prostředí při atmosférické korozi. Koroze a ochrana materiálů 1994, vol. 38, no. 3, p. 46–48.

V článku jsou diskutovány některé otázky spojené s určováním tloušťky vrstev korozních produktů na vzorcích po atmosférické expozici katodickou redukcí. Je konstatováno, že metoda je dostatečně citlivá. Pro její správné použití je nutné vhodně volit podmínky atmosférické expozice vzorků a podmínky následné redukce.

Technologické zajímavosti a články z praxe

Hodnocení korozního stavu železobetonových mostních konstrukcí z hlediska vlivu stejnosměrných bludných proudů-kritérium polarizačního potenciálu
Ježek S. a spol.
1994, 38 (3), 49–52

Citace (ACS): Ježek, S.; et al. Hodnocení korozního stavu železobetonových mostních konstrukcí z hlediska vlivu stejnosměrných bludných proudů-kritérium polarizačního potenciálu. Koroze a ochrana materiálů 1994, 38 (3), 49–52.

Citace (ISO): Ježek, S.; et al. Hodnocení korozního stavu železobetonových mostních konstrukcí z hlediska vlivu stejnosměrných bludných proudů-kritérium polarizačního potenciálu. Koroze a ochrana materiálů 1994, vol. 38, no. 3, p. 49–52.

V článku je uvedeno užití polarizačního potenciálu Ep ocelové výztuže jednotlivých železobetonových částí mostních objektů pro hodnocení jejich korozního stavu z hlediska vlivu bludných proudů z cizích elektrických zdrojů. Ve stručnosti jsou uvedeny způsoby zjišťování výchozích údajů v terénu, použití výpočtové metody k odstranění objektivní chyby měření tzv. IR-spádu a vyhodnocení získaných výsledků.