Časopis KOM

Výzkumné články

Zkorodovaný ocelový povrch a údržbové nátěry
Jarúšek J. a spol.
1994, 38 (2), 21–24

Citace (ACS): Jarúšek, J.; et al. Zkorodovaný ocelový povrch a údržbové nátěry. Koroze a ochrana materiálů 1994, 38 (2), 21–24.

Citace (ISO): Jarúšek, J.; et al. Zkorodovaný ocelový povrch a údržbové nátěry. Koroze a ochrana materiálů 1994, vol. 38, no. 2, p. 21–24.

O životnosti údržbových nátěrů rozhoduje úprava povrchu kovu před nátěrem a obsah rozpustných síranů v přilnavé vrstvě rzi, která zůstává na povrchu po mechanickém očištění.

Případové studie

Analýza příčin havárie kotle na využití reakčního tepla ve výrobně kyseliny dusičné způsobené korozí
Gottstein R. a spol.
1994, 38 (2), 25–31

Citace (ACS): Gottstein, R.; et al. Analýza příčin havárie kotle na využití reakčního tepla ve výrobně kyseliny dusičné způsobené korozí. Koroze a ochrana materiálů 1994, 38 (2), 25–31.

Citace (ISO): Gottstein, R.; et al. Analýza příčin havárie kotle na využití reakčního tepla ve výrobně kyseliny dusičné způsobené korozí. Koroze a ochrana materiálů 1994, vol. 38, no. 2, p. 25–31.

V práci jsou analyzovány příčiny havárie kotle na využití reakčního tepla k výrobě páry při spalování amoniaku na nitrozní plyny pro výrobu kyseliny dusičné. Havárie byla způsobena korozí trubek teplosměnného systému. Je podán výklad podmínek, které jsou rozhodující pro možnost působení koroze. Z rozboru vyplynulo, že koroze byla způsobena nízkou teplotou některých částí teplosměnného systému, jejímž důsledkem byla kondenzace kapalné fáze na povrchu teplosměnných trubek, v kombinaci s použitím nevhodného konstrukčního materiálu, který si vyžádal zákazník.