Časopis KOM

Výzkumné články

Korózia zliatiny Ni-Ti vo fyziologickom roztoku
Kocich J. a spol.
1993, 37 (4), 65–68

Citace (ACS): Kocich, J.; et al. Korózia zliatiny Ni-Ti vo fyziologickom roztoku. Koroze a ochrana materiálů 1993, 37 (4), 65–68.

Citace (ISO): Kocich, J.; et al. Korózia zliatiny Ni-Ti vo fyziologickom roztoku. Koroze a ochrana materiálů 1993, vol. 37, no. 4, p. 65–68.

V príspevku sú zhrnuté výsledky experimentálnych meraní pre stanovenie koróznych vlastností zliatiny NiTi z hľadiska použitie materiálov v implantačnej a ďalších technikách humánnej medicíny, pretože dobrá korózna odolnosť podmieňuje ich vysokú biokompatibilitu. Zliatina NiTi patrí do skupiny materiálov s javom tvarovej pamäti.
Vliv úpravy vody na odolnost korozivzdorných ocelí proti bodové a štěrbinové korozi
Bartoníček R.
1993, 37 (4), 69–72

Citace (ACS): Bartoníček, R. Vliv úpravy vody na odolnost korozivzdorných ocelí proti bodové a štěrbinové korozi. Koroze a ochrana materiálů 1993, 37 (4), 69–72.

Citace (ISO): Bartoníček, R. Vliv úpravy vody na odolnost korozivzdorných ocelí proti bodové a štěrbinové korozi. Koroze a ochrana materiálů 1993, vol. 37, no. 4, p. 69–72.

Byl ověřen vliv úpravy vody na náchylnost tří typů korozivzdorných ocelí k bodové a štěrbinové korozi. Čiření zbyšuje náchylnost k oběma formám kororze pouze v případě čiření FeCl3. Důvodem je zvýšení oxidačně-redukčního potenciálu vody vlivem iontů Fe3+ a snížení potenciálu bodové koroze vlivem vyššího obsahu iontů Cl-.
Koroze zubních amalgámů
Joska L. a spol.
1993, 37 (4), 62–64

Citace (ACS): Joska, L.; et al. Koroze zubních amalgámů. Koroze a ochrana materiálů 1993, 37 (4), 62–64.

Citace (ISO): Joska, L.; et al. Koroze zubních amalgámů. Koroze a ochrana materiálů 1993, vol. 37, no. 4, p. 62–64.

V článku je uveden přehled vývoje zubních amalgámů od prvních zmínek v literatuře, až po dnešní typy neobsahující fázi y2. Ve stručnosti je konstatováno jejich fázové složení a změny při expozici. V experimentální části jsou uvedeny a diskutovány polarizační závislosti pro jednotlivé složky, klasický amalgám a typy bez fáze y2. Moderní amalgámy vykazují, při uváděných lepších mechanických vlastnostech, vyšší stabilitu v prostředích s měnící se oxidační schopností. Použití zubních amalgámů však představuje obecný zátěžový faktor pro organismus. Je velmi pravděpodobné, že u skupiny citlivých pacientů nepovede ani volba tohoto typu zubní výplně k zamezení potížím.