Časopis KOM

Výzkumné články

Systém Korodat pro zjišťování korozního stavu podzemních konstrukcí
Novotný T. a spol.
1993, 37 (3), 42–47

Citace (ACS): Novotný, T.; et al. Systém Korodat pro zjišťování korozního stavu podzemních konstrukcí. Koroze a ochrana materiálů 1993, 37 (3), 42–47.

Citace (ISO): Novotný, T.; et al. Systém Korodat pro zjišťování korozního stavu podzemních konstrukcí. Koroze a ochrana materiálů 1993, vol. 37, no. 3, p. 42–47.

V článku je popsán systém KORODAT, který umožňuje automatizovaný sběr dat při korozním průzkumu na podzemních ocelových konstrukcích. Tento systém je určen pro dlouhodobé měření a registraci pomalu se měnícího napětí nebo proudu na několika libovolně vzdálených místech současně. Systém KORODAT sestává z elektronického záznamníku, osobního počítače a programového vybavení. Pomocí záznamníku KORODAT lze např. měřit a registrovat potenciál potrubí-půda nebo proud vstupující do potrubí přes pomocnou ocelovou elektrodu. Naměřené hodnoty jsou po měření načteny do osobního počítače, kde jsou zpracovány a archivovány.