Časopis KOM

Výzkumné články

Barvení korozivzdorných ocelí chemickou a elektrochemickou oxidací povrchu
Závodný S.
1993, 37 (2), 28–31

Citace (ACS): Závodný, S. Barvení korozivzdorných ocelí chemickou a elektrochemickou oxidací povrchu. Koroze a ochrana materiálů 1993, 37 (2), 28–31.

Citace (ISO): Závodný, S. Barvení korozivzdorných ocelí chemickou a elektrochemickou oxidací povrchu. Koroze a ochrana materiálů 1993, vol. 37, no. 2, p. 28–31.

Oxidické vrsvy vytvářející se na povrchu korozivzdorných ocelí v prostředích s vysokou oxidační schopností jsou transparentní, a tím umožňují při dopadajícím světelném záření vznik interferenčního efektu. Dekorativní vzhled takto zpracovaných materiálů rozšiřuje možnosti jejich použití. Ověřovací laboratorní zkoušky ukázaly rozsah problematiky včetně klíčového problému, kterým je zatím nedostatečná otěruvzdornost oxidických vrstev.
Odolnost vypalovacích a nátěrových hmot na vnější a urychlené povětrnosti
Hochmannová L.
1993, 37 (2), 22–27

Citace (ACS): Hochmannová, L. Odolnost vypalovacích a nátěrových hmot na vnější a urychlené povětrnosti. Koroze a ochrana materiálů 1993, 37 (2), 22–27.

Citace (ISO): Hochmannová, L. Odolnost vypalovacích a nátěrových hmot na vnější a urychlené povětrnosti. Koroze a ochrana materiálů 1993, vol. 37, no. 2, p. 22–27.

Pro studium odolnosti na povětrnosti byl vybrán email z alkydu na bázi trimethylolpronanu. Panely se vzorky byly vystaveny na povětrnostní stanici v Pardubicích, urychlené povětrnosti v Xenotestu 1200, v korozních komorách a část panelů byla ponechána při standardních podmínkách, a to 23°C a 50%ní relativní vlhkosti. Výsledky byly porovnávány s odolností komerčního vypalovacího emailu a akrylátového emailu. Ke změnám většiny vlastností dochází v prvních stádiích stárnutí. Posuzovaný email na bázi alkydu z trimethylolpropanu má lepší vlastnosti než komerční email a stejné nebo poněkud horší než email akrylátový.

Technologické zajímavosti a články z praxe

Nátěrový systém pro klimatické podmínky Filipín
Matoušek V. a spol.
1993, 37 (2), 32–33

Citace (ACS): Matoušek, V.; et al. Nátěrový systém pro klimatické podmínky Filipín. Koroze a ochrana materiálů 1993, 37 (2), 32–33.

Citace (ISO): Matoušek, V.; et al. Nátěrový systém pro klimatické podmínky Filipín. Koroze a ochrana materiálů 1993, vol. 37, no. 2, p. 32–33.

Klimatické podmínky mají rozhodující vliv na životnost nátěrového systému. Čím přesněji odpovídá zkoušené klima klimatu aplikace, tím jsou výsledky zkoušek přesnější. Aby bylo respektováno co nejvíce klimatických elementů, jako celkové záření, teplota, rosa, sníh, vítr, průmyslové plyny a částice prachu, jsou povětrnostní stanice rozmístěny v různých klimatických zónách. Zatímco např. u moře znehodnocuje nátěr silné sluneční záření kombinované s vlhkým vzduchem obsahujícím sůl, v průmyslové atmosféře je záření do určité míry absorbováno jejími nečistotami, takže z tohoto hlediska je nátěr méně zatížen. V průmyslové atmosféře se však uplatňují jiné faktory koroze ve formě různých chemikálií, které se usazují přímo na povrchu nátěru.