Časopis KOM

Výzkumné články

Porovnání odolnosti různých typů oceli trubek přehříváku vůči oxidaci (po době expozice 70 000 h)
Hernas A. a spol.
2010, 54 (3), 91–96

Citace (ACS): Hernas, A.; et al. Porovnání odolnosti různých typů oceli trubek přehříváku vůči oxidaci (po době expozice 70 000 h). Koroze a ochrana materiálů 2010, 54 (3), 91–96.

Citace (ISO): Hernas, A.; et al. Porovnání odolnosti různých typů oceli trubek přehříváku vůči oxidaci (po době expozice 70 000 h). Koroze a ochrana materiálů 2010, vol. 54, no. 3, p. 91–96.

V článku jsou uvedeny výsledky porovnání teplosměnných trubek parního přehříváku nově zaváděných ocelí T91 a HCM12 (A) a standardní X20CrMoV12.1, exponované v tlakovém okruhu Elektrárny Bełchatów. Vysokolegovaná ocel T/P91 (X10CrMoVNb9-1) má velmi dobré žáropevné vlastnosti, a je uvažována jako náhrada za standardní ocel X20CrMoV12.1 (která je stále méně pro přehřívákové trubky používána) pro relativně nízkou odolnost vůči oxidaci, která je předmětem tohoto článku. Zkušebním materiálem byly části teplosměnných trubek přehřívače páry exponované na straně spalin i páry po dobu 70 000 h. Hodnoceny byly vrstvy vzniklé za uvedenou dobu na vnějším i vnitřním povrchu trubek, tj. úsady popele a oxidické vrstvy z oxidace vnějšího či vnitřního povrchu trubek. Bylo zjištěno, že odolnost vůči oxidaci je u oceli P91 v prostředí páry o teplotě 540 °C jen mírně horší v porovnání s ocelí ze skupiny obsahujících 12 % Cr. Tyto rozdíly se však zvyšují s rostoucí teplotou kovu a významně se projeví při teplotách nad 590°C.

Application of EIS and surface fractal analysis to evaluation of corrosion of the blasted metal surfaces
Brezinová J. a spol.
2010, 54 (3), 97–103

Citace (ACS): Brezinová, J.; et al. Application of EIS and surface fractal analysis to evaluation of corrosion of the blasted metal surfaces. Koroze a ochrana materiálů 2010, 54 (3), 97–103.

Citace (ISO): Brezinová, J.; et al. Application of EIS and surface fractal analysis to evaluation of corrosion of the blasted metal surfaces. Koroze a ochrana materiálů 2010, vol. 54, no. 3, p. 97–103.

The contribution deals with research aimed on evaluation of electrochemical characteristics of metal surfaces after mechanical pretreatment by blasting. Surface segmentation was evaluated by fractal analysis with help of software Har- FA. Corrosion resistance of materials was evaluated after their exposure in an electrolyte. Electrochemical characteristics of the blasted surfaces were evaluated in 0.1 M NaCl solution by electrochemical impedance spectroscopy (EIS). Monodispersive blasting media based on different materials was used in conditions of pneumatic blasting. Fractal dimension, a measure of surface irregularity, was calculated for pretreated surfaces. The results of EIS measurements were Nyquist diagrams from which polarization resistance values Rp were determined on the basis of their circular regression. From the analysis of Nyquist diagrams and from the measured polarization resistances, it can be concluded that the highest value of Rp was found for stainless steel, the lower value for aluminium and the lowest value were measured for structural steel. Surfaces blasted by glass beads were more segmented and had a greater surface area and they have a greater polarization resistance in comparison with corundum.

Technologické zajímavosti a články z praxe

E-CLPS silany v oblasti předúpravy před práškovým lakováním
Vlas P.
2010, 54 (3), 104–107

Citace (ACS): Vlas, P. E-CLPS silany v oblasti předúpravy před práškovým lakováním. Koroze a ochrana materiálů 2010, 54 (3), 104–107.

Citace (ISO): Vlas, P. E-CLPS silany v oblasti předúpravy před práškovým lakováním. Koroze a ochrana materiálů 2010, vol. 54, no. 3, p. 104–107.

Vodouředitelné keramické nástřiky zvyšují životnost vysokoteplotních zařízení a potlačují nápeky
Grasse A.; Bartel V.
2010, 54 (3), 108–109

Citace (ACS): Grasse, A.; Bartel, V. Vodouředitelné keramické nástřiky zvyšují životnost vysokoteplotních zařízení a potlačují nápeky. Koroze a ochrana materiálů 2010, 54 (3), 108–109.

Citace (ISO): Grasse, A.; Bartel, V. Vodouředitelné keramické nástřiky zvyšují životnost vysokoteplotních zařízení a potlačují nápeky. Koroze a ochrana materiálů 2010, vol. 54, no. 3, p. 108–109.

Materiály pro technologická zařízení výroby kyseliny mravenčí
Stoulil J; Novák P.
2010, 54 (3), 110–113

Citace (ACS): Stoulil, J.; Novák, P. Materiály pro technologická zařízení výroby kyseliny mravenčí. Koroze a ochrana materiálů 2010, 54 (3), 110–113.

Citace (ISO): Stoulil, J.; Novák, P. Materiály pro technologická zařízení výroby kyseliny mravenčí. Koroze a ochrana materiálů 2010, vol. 54, no. 3, p. 110–113.

V rámci práce bylo ověřeno 5 typů austenitických korozivzdorných ocelí a jedné dvoufázové, jako materiálu pro technologická zařízení výroby kyseliny mravenčí. Pro experimenty byly použity metody expozičních testů s vyhodnocením hmotnostních úbytků, měření polarizačního odporu a stanovení obsahu iontů kovů ve zkušebním roztoku (AAS). Pro zásobníky koncentrované 85% kyseliny dostačuje ocel typu AISI 304L (EN 1.4307). Pro agresivnější prostředí kyseliny o teplotě vyšší než 50 °C je zapotřebí ocelí s vysokým obsahem chromu. Jako cenově přijatelný, snadno dostupný a dostatečně korozně odolný materiál se jeví dvoufázová ocel typu 2205 (EN 1.4462).

Případové studie

Základní faktory hodnocení degradace a životnosti povlaků z vysokosušinových nátěrových hmot
Geiplová H. a spol.
2010, 54 (3), 114–118

Citace (ACS): Geiplová, H.; et al. Základní faktory hodnocení degradace a životnosti povlaků z vysokosušinových nátěrových hmot. Koroze a ochrana materiálů 2010, 54 (3), 114–118.

Citace (ISO): Geiplová, H.; et al. Základní faktory hodnocení degradace a životnosti povlaků z vysokosušinových nátěrových hmot. Koroze a ochrana materiálů 2010, vol. 54, no. 3, p. 114–118.

Příspěvek popisuje příklad degradace povlaku zhotoveného z vysokosušinové epoxidové nátěrové hmoty, který byl navrhnut a aplikován v tloušťkách, které dávaly teoretický předpoklad dlouhodobé životnosti, cca 15 let. Z provedeného hodnocení povlaku zhotoveného z tohoto materiálu, který selhal po relativně krátké době expozice v prostředí podzemní betonové jímky s trvalou vysokou relativní vlhkostí a nízkou teplotou, bylo zjištěno, že povlak obsahoval řadu defektů.

Knižní novinky

Shreir’s Corrosion
Novák P.
2010, 54 (3), 119–119

Citace (ACS): Novák, P. Shreir’s Corrosion. Koroze a ochrana materiálů 2010, 54 (3), 119–119.

Citace (ISO): Novák, P. Shreir’s Corrosion. Koroze a ochrana materiálů 2010, vol. 54, no. 3, p. 119–119.

Informace o konferencích

II. cirkulář AKI
AKI
2010, 54 (3)
Program AKI 2010
AKI
2010, 54 (3)
Konference konzervátorů a restaurátorů 2010
Stoulil J.
2010, 54 (3), 120–121

Citace (ACS): Stoulil, J. Konference konzervátorů a restaurátorů 2010. Koroze a ochrana materiálů 2010, 54 (3), 120–121.

Citace (ISO): Stoulil, J. Konference konzervátorů a restaurátorů 2010. Koroze a ochrana materiálů 2010, vol. 54, no. 3, p. 120–121.

Konference EUROCORR 2010
Kouřil M.
2010, 54 (3), 121–122

Citace (ACS): Kouřil, M. Konference EUROCORR 2010. Koroze a ochrana materiálů 2010, 54 (3), 121–122.

Citace (ISO): Kouřil, M. Konference EUROCORR 2010. Koroze a ochrana materiálů 2010, vol. 54, no. 3, p. 121–122.

37. konference s mezinárodní účastí PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV
Jelínková Z.
2010, 54 (3), 123–123

Citace (ACS): Jelínková, Z. 37. konference s mezinárodní účastí PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV. Koroze a ochrana materiálů 2010, 54 (3), 123–123.

Citace (ISO): Jelínková, Z. 37. konference s mezinárodní účastí PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV. Koroze a ochrana materiálů 2010, vol. 54, no. 3, p. 123–123.

Změny v legislativě a normalizaci

Nové technické normy v 2. čtvrtletí 2010
Dušek P.
2010, 54 (3), 124–125

Citace (ACS): Dušek, P. Nové technické normy v 2. čtvrtletí 2010. Koroze a ochrana materiálů 2010, 54 (3), 124–125.

Citace (ISO): Dušek, P. Nové technické normy v 2. čtvrtletí 2010. Koroze a ochrana materiálů 2010, vol. 54, no. 3, p. 124–125.

Vložte abstrakt

Kompletní číslo

Abstracts
AKI
2010, 54 (3)
Obálka+tiráž
AKI
2010, 54 (3)