Časopis KOM

Výzkumné články

2009 (53)-3 (kompletní číslo)
AKI
2009, 53 (3)
Korozivzdorná ocel typu 304L pro kondenzátory kyseliny dusičné
Stoulil J. a spol.
2009, 53 (3), 49–52

Citace (ACS): Stoulil, J.; et al. Korozivzdorná ocel typu 304L pro kondenzátory kyseliny dusičné. Koroze a ochrana materiálů 2009, 53 (3), 49–52.

Citace (ISO): Stoulil, J.; et al. Korozivzdorná ocel typu 304L pro kondenzátory kyseliny dusičné. Koroze a ochrana materiálů 2009, vol. 53, no. 3, p. 49–52.

V kondenzátorech pro výrobu kyseliny dusičné je často využívána nízkouhlíková korozivzdorná ocel typu FeCr18Ni10. Při testování materiálu dle normy EN 1.4307 pro výrobu nového zařízení, konstrukční ocel neprošla Hueyovým testem. Během následujících experimentů se ukázalo, že limitní hodnoty obsahu uhlíku, by měly být pro tuto aplikaci mnohem nižší.
Monitoring atmosférické koroze
Kouřil M.
2009, 53 (3), 53–61

Citace (ACS): Kouřil, M. Monitoring atmosférické koroze. Koroze a ochrana materiálů 2009, 53 (3), 53–61.

Citace (ISO): Kouřil, M. Monitoring atmosférické koroze. Koroze a ochrana materiálů 2009, vol. 53, no. 3, p. 53–61.

Článek shrnuje metody korozního monitoringu v atmosférických podmínkách. Popisuje princip resistometrické metody, coulometrické redukce korozních produktů, křemenných krystalových mikrovah a čidla pracující na bázi galvanického článku a elektrochemické impedanční spektroskopie. Jsou zmíněny některé výhody a nevýhody metod. Popisované metody se uplatnily komerčně a výrobci korozních monitorovacích systémů jsou v článku také zmíněni včetně popisu jejich produktů.