Časopis KOM

Výzkumné články

Vplyv predúpravy hliníkového substrátu na vlastnosti polyesterových povlakov
Hagarová M. a spol.
2008, 52 (3), 49–53

Citace (ACS): Hagarová, M.; et al. Vplyv predúpravy hliníkového substrátu na vlastnosti polyesterových povlakov. Koroze a ochrana materiálů 2008, 52 (3), 49–53.

Citace (ISO): Hagarová, M.; et al. Vplyv predúpravy hliníkového substrátu na vlastnosti polyesterových povlakov. Koroze a ochrana materiálů 2008, vol. 52, no. 3, p. 49–53.

Príspevok sa zaoberá štúdiom vplyvu prípravy hliníkového substrátu na vlastnosti povlaku nanášaného na jeho povrch technológiou práškového lakovania. Na určenie kvality povlaku, na báze polyesterovej živice, boli použité metódy merania hrúbky, tvrdosti a priľnavosti povlaku, jeho odolnosti pri údere a odolnosti voči organickému rozpúšťadlu. Korózna odolnosť povlaku bola stanovená skúškou v kondenzačnej komore a v atmosfére.

Případové studie

Poškození teplosměnných trubek z materiálu CuNi 90-10 v mořské vodě
Kocián J. a spol.
2008, 52 (3), 54–58

Citace (ACS): Kocián, J.; et al. Poškození teplosměnných trubek z materiálu CuNi 90-10 v mořské vodě. Koroze a ochrana materiálů 2008, 52 (3), 54–58.

Citace (ISO): Kocián, J.; et al. Poškození teplosměnných trubek z materiálu CuNi 90-10 v mořské vodě. Koroze a ochrana materiálů 2008, vol. 52, no. 3, p. 54–58.

Desítky let jsou slitiny CuNi 90/10 používány jako materiál pro výměníky tepla pracující v prostředí mořské vody. Zajímavé vlastnosti těchto slitin jsou dány odolností proti plošné korozi, lokální korozi, proti zarůstání teplosměnných ploch mikroorganizmy a vysokou erozní odolností ve vodě obsahující chloridy. Odolnost slitin CuNi proti korozi v mořské vodě závisí na tvorbě slabého adherentního ochranného filmu na povrchu materiálu v čisté okysličené vodě. Přesto se objevily poruchy, které jsou spojovány s erozí-korozí a korozním porušením v provozu se znečištěnou vodou obsahující sulfidy. Ve vodě prosté sulfidů, dávkováním skalice zelené, regulací rychlosti toku, kontinuálním mechanickým čistěním a řízenou chlorací se dosáhnou optimální podmínky provozu vedoucí k vytvoření účinné ochranné vrstvy a prevenci proti erozi-korozi.