Časopis KOM

Výzkumné články

Studium povlaku žárového zinku na mikrolegované oceli S355MC
Černý L. a spol.
2008, 52 (1), 3–7

Citace (ACS): Černý, L.; et al. Studium povlaku žárového zinku na mikrolegované oceli S355MC. Koroze a ochrana materiálů 2008, 52 (1), 3–7.

Citace (ISO): Černý, L.; et al. Studium povlaku žárového zinku na mikrolegované oceli S355MC. Koroze a ochrana materiálů 2008, vol. 52, no. 1, p. 3–7.

V posledních letech dochází k prudkému nárůstu spotřeby mikrolegovaných ocelí. Tyto oceli dosahují vysokých hodnot pevnosti a meze kluzu při současném dosažení vysokých hodnot tažnosti, což je předurčuje k použití ve strojírenství a zejména pak v automobilovém průmyslu. Jedním z hlavních kritérií, které musí splňovat produkty zmíněných průmyslových odvětví, je i životnost. Pro dosažení co nejvyšší životnosti je mimo jiné nezbytné chránit povrch výrobků proti korozi a zde se jako jeden z nejúčinnějších prostředků ukazuje žárové zinkování.
Hodnotenie koroznej odolnosti zliatinových povlakov Ni-W
Gáliková Z. a spol.
2008, 52 (1), 8–11

Citace (ACS): Gáliková, Z.; et al. Hodnotenie koroznej odolnosti zliatinových povlakov Ni-W. Koroze a ochrana materiálů 2008, 52 (1), 8–11.

Citace (ISO): Gáliková, Z.; et al. Hodnotenie koroznej odolnosti zliatinových povlakov Ni-W. Koroze a ochrana materiálů 2008, vol. 52, no. 1, p. 8–11.

Predložená práca sa zaoberá štúdium koróznej odolnosti zliatinových povlakov Ni–W. Korózna odolnosť povlakov sa hodnotila na základe koróznych skúšok v prostredí roztokov NaCl a H2SO4 ponorom a meraním anódových polarizačných kriviek. Rovnakými skúškami sa testovala aj korózna odolnosť zliatinových povlakov Ni–W vyžíhaných v inertnej atmosfére argónu. Na korózna odolnosť zliatinových povlakov Ni–W priaznivo vplýva zvyšovanie množstva volfrámu v povlaku.

Diskuzní fórum

Úvodník
Sikač J.
2008, 52 (1)