Časopis KOM

Výzkumné články

Použití impedanční spektroskopie při studiu ochranných vlastností vrstev Cr-Cx-Ny na ocelovém substrátu
Macák J. a spol.
2007, 51 (4), 74–79

Citace (ACS): Macák, J.; et al. Použití impedanční spektroskopie při studiu ochranných vlastností vrstev Cr-Cx-Ny na ocelovém substrátu. Koroze a ochrana materiálů 2007, 51 (4), 74–79.

Citace (ISO): Macák, J.; et al. Použití impedanční spektroskopie při studiu ochranných vlastností vrstev Cr-Cx-Ny na ocelovém substrátu. Koroze a ochrana materiálů 2007, vol. 51, no. 4, p. 74–79.

Aplikace fyzikálně nanášených povlaků (PVD - Physical Vapour Deposition) zvyšuje užitné vlastnosti nástrojů, strojních součástí atd. a jejich význam roste. „Tvrdé” vrstvy se využívají ke zlepšení mechanických a tribologických vlastností i pro dekorativní účely. Schopnost protikorozní ochrany u těchto vrstev je ovlivněna přítomností defektů, vzniklých během jejich růstu. Současně se tyto vrstvy často vyznačují značnou elektrochemickou ušlechtilostí. Jako důležité se proto jeví podrobné studium jejich korozních vlastností. V této práci je korozní chování vysoce pevné nízkolegované oceli pokryté PVD-vrstvami na bázi karbonitridu chromu zkoumáno metodou elektrochemické impedanční spektroskopie. Jsou postulovány čtyři typy ekvivalentních obvodů, majících fyzikální význam a popisujících jednotlivá stadia korozního napadení. Dále byly testovány možnosti aplikace mikroelektrochemických a zvláště mikroimpedančních měření k charakterizaci korozních reakcí v pórech vrstvy.
Soudržnost zinkované oceli s betonem
Kouřil M. a spol.
2007, 51 (4), 80–83

Citace (ACS): Kouřil, M.; et al. Soudržnost zinkované oceli s betonem. Koroze a ochrana materiálů 2007, 51 (4), 80–83.

Citace (ISO): Kouřil, M.; et al. Soudržnost zinkované oceli s betonem. Koroze a ochrana materiálů 2007, vol. 51, no. 4, p. 80–83.

Soudržnost oceli s betonem je považována za základní požadavek pro zajištění plné funkčnosti železobetonové konstrukce z hlediska nosnosti. V případě použití zinkované oceli vzniká nebezpečí ztráty soudržnosti. Příčinou je vodík, který se vyvíjí v první fázi expozice zinkované oceli v alkalické betonové směsi. Prezentovaná práce kriticky hodnotí způsoby testovaní soudržnosti oceli s betonem a realizuje nové způsoby testování a pomocí nich porovnává objektivně soudržnost zinkované oceli a uhlíkové oceli bez povrchové úpravy. Z dosažené výsledky ukazují, že mezi soudržností zinkované a uhlíkové oceli s betonem není významný rozdíl.

Diskuzní fórum

Spolupráce v oblasti materiálového výzkumu
Kreislová K.
2007, 51 (4)