Časopis KOM

Výzkumné články

Korozná odolnosť TiAlN povlakov
Hagarová M. a spol.
2006, 50 (4), 78–83

Citace (ACS): Hagarová, M.; et al. Korozná odolnosť TiAlN povlakov. Koroze a ochrana materiálů 2006, 50 (4), 78–83.

Citace (ISO): Hagarová, M.; et al. Korozná odolnosť TiAlN povlakov. Koroze a ochrana materiálů 2006, vol. 50, no. 4, p. 78–83.

Príspevok sa zaoberá hodnotením vplyvu korózneho prostredia na správanie sa systému tenký povlak–substrát. Povlak TiAlN bol na povrch oceľového substrátu deponovaný metódou PVD. Na určenie koróznych vlastností povlakovaných vzoriek boli realizované skúšky gravimetrické, vizuálne stanovenie charakteru korózneho napadnutia a meranie korózneho potenciálu v prostredí 3 % NaCl a 0,1 % Na2SO4.
Modulový systém pro dlouhodobé monitorování sekundárního prostoru parogenerátoru
Kárník D. a spol.
2006, 50 (4), 84–86

Citace (ACS): Kárník, D.; et al. Modulový systém pro dlouhodobé monitorování sekundárního prostoru parogenerátoru. Koroze a ochrana materiálů 2006, 50 (4), 84–86.

Citace (ISO): Kárník, D.; et al. Modulový systém pro dlouhodobé monitorování sekundárního prostoru parogenerátoru. Koroze a ochrana materiálů 2006, vol. 50, no. 4, p. 84–86.

Experimentální zařízení EES (Electrochemical Evaluation System) bylo navrženo a zkonstruováno k modelování chemických a fyzikálních podmínek v lokalitách parogenerátorových štěrbin s tepelným tokem. Na laboratorní verzi EES byly provedeny první ověřovací testy s modelovým prostředím za parametrů studeného kolektoru parogenerátoru VVER 1000. Výsledky měření na zařízení by měly pomoci zodpovědět řadu otázek týkajících se mechanismu a průběhu zahušťování nečistot v okludovaných objemech s tepelným tokem. Na základě výsledků laboratorních testovacích zkoušek je plánováno nasazení zařízení EES v provozních podmínkách za účelem monitoringu štěrbinového prostředí.

Diskuzní fórum

Je koroze vůbec ještě zajímavá
Sikač J.
2006, 50 (4)