Časopis KOM

Technologické zajímavosti a články z praxe

Některé aspekty náhrady metalizace povrchu anorganickými nátěrovými systémy
Horák Z.
2003, 47 (4), 75–78

Citace (ACS): Horák, Z. Některé aspekty náhrady metalizace povrchu anorganickými nátěrovými systémy. Koroze a ochrana materiálů 2003, 47 (4), 75–78.

Citace (ISO): Horák, Z. Některé aspekty náhrady metalizace povrchu anorganickými nátěrovými systémy. Koroze a ochrana materiálů 2003, vol. 47, no. 4, p. 75–78.

Požadavek na kvalitní provedení pasivní protikorozní ochrany nadzemních konstrukcí, jakož i v zemi uložených zařízení zejména potrubních rozvodů, kterou bude zajištěna její dlouhodobá účinnost, souvisí s požadavky na dokonalou přípravu povrchu a vytvoření kvalitního základového povlaku s vysokou rezistencí proti účinkům korozního prostředí. Význam kvalitního, vysoce rezistentního základu souvisí zejména s ochranou ocelového povrchu v případě poškození izolace nebo vrchního nátěru. V současnosti je tento problém řešen žárovým nástřikem kovových povlaků, nejčastěji metalizací slitinou AlZn, označovanou jako Zinacor 850. Nabízí se ovšem levnější a technologicky přijatelnější metoda aplikující jako základní vrstvu anorganický, modifikovaný zinksilikátový nátěr, tuzemské provenience, dodávaný pod názvem Pragokor Metal E. Hlediska a argumenty pro použití této technologie na základě serie provedených srovnávacích laboratorních testů předkládá tento příspěvek.
Od zrcadel k reflexním nátěrům cestou nanotechnologie
Zahradník L.
2003, 47 (4), 84–86

Citace (ACS): Zahradník, L. Od zrcadel k reflexním nátěrům cestou nanotechnologie. Koroze a ochrana materiálů 2003, 47 (4), 84–86.

Citace (ISO): Zahradník, L. Od zrcadel k reflexním nátěrům cestou nanotechnologie. Koroze a ochrana materiálů 2003, vol. 47, no. 4, p. 84–86.