Časopis KOM

Výzkumné články

Monitorování koroze průmyslového zařízení
Bystrianský J. a spol.
2002, 46 (ZVL), 3–6

Citace (ACS): Bystrianský, J.; et al. Monitorování koroze průmyslového zařízení. Koroze a ochrana materiálů 2002, 46 (ZVL), 3–6.

Citace (ISO): Bystrianský, J.; et al. Monitorování koroze průmyslového zařízení. Koroze a ochrana materiálů 2002, vol. 46, no. ZVL, p. 3–6.

Spolehlivý, bezpečný a racionální provoz průmyslového zařízení je možné zajistit pokud máme spolehlivé informace, vypovídající o jeho aktuálním stavu z hlediska životnosti. Koroze je jedním z významných poškozujících mechanismů, jimž je snižována životnost konstrukčních materiálů průmyslových zařízení, proto jsou aktuální údaje o probíhajících korozních procesech a jejich důsledcích na materiály nezbytné, jak pro operativní zásah do technologie, omezující riziko náhlého poškození, tak pro zahájení nutné odstávky a popř. její racionálnímu naplánování. V současné době je používána řada monitorovacích metod založených na různých principech, lišící se podle použitelnosti v jednotlivých typech prostředí a citlivostí.
Elektrochemické metody pro korozní monitoring železobetonových konstrukcí
Novák P. a spol.
2002, 46 (ZVL)
V článku je uveden přehled elektrochemických technik užívaných pro korozní monitoring železobetonových konstrukcí.
Sledování korozního napadení v podmínkách spaloven komunálního odpadu
Cízner J.
2002, 46 (ZVL), 10–12

Citace (ACS): Cízner, J. Sledování korozního napadení v podmínkách spaloven komunálního odpadu. Koroze a ochrana materiálů 2002, 46 (ZVL), 10–12.

Citace (ISO): Cízner, J. Sledování korozního napadení v podmínkách spaloven komunálního odpadu. Koroze a ochrana materiálů 2002, vol. 46, no. ZVL, p. 10–12.

Volba vhodného materiálu pro zařízení, které pracuje za vyšších teplot a v různých prostředích, je často rozhodujícím kriteriem pro jeho úspěšnou konstrukci s dostatečnou spolehlivostí a životností. Kovové materiály jsou používány v oxidačních i redukčních podmínkách v prostředí nauhličujícím, nasiřujícím, prostředí s chlorem, fluorem a dalšími prvky. Tyto prvky se vyskytují v plynech v různých koncentracích i kombinacích a pro správnou ekonomickou i technickou volbu optimálního materiálu je nutno provést laboratorní modelové zkoušky a následně i zkoušky provozní.
Dlhodobé zkúšky koroznej odolnosti ocelí v atmosfére
Ševčíková J.
2002, 46 (ZVL), 13–15

Citace (ACS): Ševčíková, J. Dlhodobé zkúšky koroznej odolnosti ocelí v atmosfére. Koroze a ochrana materiálů 2002, 46 (ZVL), 13–15.

Citace (ISO): Ševčíková, J. Dlhodobé zkúšky koroznej odolnosti ocelí v atmosfére. Koroze a ochrana materiálů 2002, vol. 46, no. ZVL, p. 13–15.

Akostné legované ocele so zvýšenou odolnosťou voči atmosferickej korózii (ocele typu CORTEN) sa v priebehu dlhodobej aplikácie v atmosfére pokrývajú vrstvou koróznych splodín, ktoré chránia povrch ocele pred ďalším koróznym napadnutím, pretože sa v nich aktivuje interný ochranný systém, účinne brzdiaci korózny proces. Zdrojom ochranných vlastností koróznych splodín je chemické zloženie ocele a determinované podmienky ich expozície v ovzduší.