Časopis KOM

Technologické zajímavosti a články z praxe

Měření v chráničkách prostřednictvím čichaček
Mrázek J.
2002, 46 (2), 28–31

Citace (ACS): Mrázek, J. Měření v chráničkách prostřednictvím čichaček. Koroze a ochrana materiálů 2002, 46 (2), 28–31.

Citace (ISO): Mrázek, J. Měření v chráničkách prostřednictvím čichaček. Koroze a ochrana materiálů 2002, vol. 46, no. 2, p. 28–31.

Účinnost katodické ochrany (KO) potrubí v chráničkách je v některých případech možné změřit jen pomocí čidla, nebo referenční elektrody umístěné v elektrolytu ve vnitřním prostoru chráničky. Jednoduše to lze zajistit prostřednictvím kontrolní trubky, která mimo funkce čichačky umožňuje provádět různá měření, případně i kontrolu těsnosti a odběr vody nebo produktu z chráničky. V článku jsou shrnuty praktické zkušenosti s měřením účinnosti KO v chráničkách se zaměřením na nedostatky existujících čichaček a nástinem na jejich konstrukci a víceúčelovou funkci.
Aktivní ochrana podzemního zásobníku Háje
Veleta P.
2002, 46 (2), 32–35

Citace (ACS): Veleta, P. Aktivní ochrana podzemního zásobníku Háje. Koroze a ochrana materiálů 2002, 46 (2), 32–35.

Citace (ISO): Veleta, P. Aktivní ochrana podzemního zásobníku Háje. Koroze a ochrana materiálů 2002, vol. 46, no. 2, p. 32–35.

V České republice byl v blízkosti města příbram vybudován v letech 1992-1998 kavernový zásobník plynu. Zásobníkový prostor je tvořen vyrubanými chodbami profilu 11 až 15 m2 v hloubce 1 000 m vgranitoidech středočeského plutonu. Pro maximální provozní bezpečnost bylo rozhodnuto aplikovat na tomto zásobníku katodickou ochranu, a to jako vertikálních rozvodů (pažnic), tak horizontálních (potrubí a uzemňovací síť). Pro vertikální rozvody bylo využito jako anodové uzemnění vyřazené potrubí o průměru 380 mm, délky 953 m, umístěné ve vzdálenosti 1,1 km od závodu ve větrací šachtě. Pro horizontální rozvody byla aplikována katodická ochrana s třemi anodovými uzemněními (elektrody FeSi) umístěnými uvnitř závodu. V současné době je proudem cca 13 A chráněn celý závod včetně uzemňovací soustavy.